reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© demarco-dreamstime.com Wiązki | 04 października 2013

Inter Groclin zapowiada dwucyfrowy wzrost przychodów

Dzięki dywersyfikacji Inter Groclin uniezależnia wyniki finansowe od koniunktury w jednej branży. Wiązki kablowe stanowią już ponad jedną trzecią w strukturze sprzedaży grupy.


– Praktycznie zakończyliśmy kontraktację zamówień na 2014 rok – informuje André Gerstner, wiceprezes zarządu. [i]– We wszystkich obszarach działalności będziemy mieć dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Pozwoli nam to przedstawić jeszcze w czwartym kwartale prognozę przychodów i EBITDA na 2014 rok. Zmiany podjęte w ciągu ostatnich miesięcy zapewniły spółce dywersyfikację portfela zamówień i zmniejszają zdaniem władz spółki ryzyka związane ze zmianami koniunkturalnymi w poszczególnych branżach. Struktura sprzedaży grupy osiągnęła docelowe wartości: 38 % fotele i poszycia samochodowe, 38% wiązki kablowe i 24 % szafy sterownicze. W taki sposób spółka chce uniezależnić wyniki finansowe od koniunktury w jednej branży. W ramach grupy spółka dysponuje teraz 8 nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi. Rozpoczęła realizację programu realokacji zasobów i tworzenia centrów kompetencyjnych dla osiągniecia docelowej specjalizacji branżowej i optymalizacji kosztów. Trwa reorganizacja działu sprzedaży i obsługi logistycznej. Toczą się prace nad integracją
Inter Groclin reorganizuje dział sprzedaży i logistyki. Trwa rekrutacja na nowe stanowiska i szkolenia przyjętych pracowników. W tej chwili spółka zatrudnia ponad 3,5 tys. osób.
systemów informatycznych. To duże wyzwania organizacyjne. Wciąż trwają szkolenia nowych pracowników i trwa rekrutacja, także personelu średniego szczebla. Spółka już zatrudnia ponad 3550 osób co daje jej pozycję jednego z największych pracodawców w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Wyniki uzyskane w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku potwierdzają dobrą i stabilną kondycję finansową grupy mimo sporych kosztów konsolidacji i przenoszenia produkcji wiązek elektrycznych do grodziskiej fabryki. W pierwszym półroczu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 93 814 tys. PLN, co oznacza wzrost o ponad 37% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrost sprzedaży miał związek z realizacją długoterminowych kontraktów w branży kolejowej z koncernami Alstom i Bombardier. Planowany wzrost sprzedaży w zakresie produkcji wiązek kablowych i szaf sterowniczych ma wzrosnąć o ponad 100% w porównaniu z rokiem 2012. Zarząd podtrzymuje opublikowaną w czerwcu prognozę wyników za 2013 r. osiągnięcia skonsolidowanych przychodów na poziomie 290 mln PLN i EBITDA 26 mln PLN (wyniki pro forma to przychody na poziomie 367 mln i EBITDA 30,5 mln PLN). Prognoza ta zostanie zrealizowana mimo wyzwań sytuacji makroekonomicznej. – Istotny wzrost popytu nastąpił w segmencie autokarów, gdzie zamówienia wzrosły o ponad 20% -mówi André Gerstner. - Oczekujemy, że nasi klienci w segmencie pojazdów użytkowych oraz przemysłu budowlanego i maszynowego też zaczną więcej inwestować. Groclin poprawia wyniki jakby na przekór temu co dzieje się w Europie. Według ACEA w ciągu ośmiu miesięcy tego roku w krajach UE sprzedało się 7,84 mln samochodów, czyli o 5,2% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. To najgorszy wynik okresu styczeń-sierpień, od kiedy w 1990 roku zaczęto prowadzić takie badania.
reklama
reklama
September 28 2020 14:54 V18.10.14-2