reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kornwa dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 października 2013

4 mln PLN dla finalistów GO_GLOBAL.PL

22 spośród ponad 50 innowacyjnych firm, które starowały w drugiej edycji programu GO_GLOBAL.PL dostaną wsparcie finansowe od NCBR. Wśród nich są także firmy zajmujące się elektroniką.


Pieniądze muszą być przeznaczone na komercjalizację badań naukowych i prac rozwojowych firm na rynkach światowych. – Planujemy kolejne edycje programu jeszcze na jesieni tego roku – mówi Daniel Maksym, zarządzający projektem GO_GLOBAL.PL z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Tym razem mieliśmy bardzo dużo firm, które wystartowały i bardzo dużo firm, które były tak dobre, że musieliśmy zastanawiać się, które z nich „wyciąć”. W drugiej edycji programu GO_GLOBAL.PL wystartowało 55 firm. Wyróżniono 22 najlepsze projekty, czyli ponad czterokrotnie więcej niż w pierwszej edycji, rozstrzygniętej w marcu br. Wtedy zaopiniowano pozytywnie pięć wniosków. Konkurs przeznaczony jest dla start-upów, które oferują nowatorskie technologie lub produkty, powstałe w wyniku prac badawczo rozwojowych. Jak podkreśla Maksym, w tej edycji wśród projektów zgłoszonych do konkursu był bardzo duży rozrzut, zarówno technologiczny, jak i produktowy. – Na przykład firma Sellbox, która oferuje rozwiązania, potrafiące przekształcić dysk posiadany w chmurze do wirtualnego sklepu czy też rozwiązania, które dotyczą robotyki – wylicza Maksym. Chodzi na przykład o specjalne odkurzacze, które sprzątają w przestrzeniach międzystropowych, w wielkich fabrykach. W ten sposób udaje się uniknąć ryzykownych działań na wysokościach, które musiałyby być podjęte przez człowieka. To rozwiązanie zaproponowanie przez firmę Robotics Inventions. Z kolei LGBS Polska proponuje seryjną produkcję i eksport specjalnych czujników, które będą służyły osobom niepełnosprawnym. – NCBR przeznacza do 200 tys. złotych dla każdej z tych firm na rozwinięcie ich modelu biznesowego za granicą – mówi zarządzający projektem GO_GLOBAL.PL z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Nie finansujemy produkcji, nie finansujemy rozwoju tego produktu lub technologii, bo to już zostało wypracowane w toku rozwoju firmy, ale dla tych firm polski rynek jest zbyt płytki lub jeszcze nie istnieje, albo firmy te chcą się związać z poważnym partnerem zagranicznym. Chodzi m.in. o partnerów operujących w Dolinie Krzemowej, w Stanach Zjednoczonych, czyli na najbardziej konkurencyjnym rynku z łatwym dostępem do kapitału. Daniel Maksym zapewnia, że dzięki środkom, uzyskanym w ramach programu GO_GLOBAL.PL, beneficjenci będą mogli dostosować model biznesowym, znany im z rynku krajowego do modelu globalnego, światowego. NCBR oferuje wsparcie partnerów, m.in. Plug and Play Tech Center, czy US-PTC, działających w Dolinie Krzemowej, czy Fraunhofer MOEZ na rynku europejskim. – Zakładamy dużą samodzielność w wydatkowaniu tych środków – mówi Daniel Maksym. – Firmy dostają od nas bon, który mają wykorzystać zgodnie z dosyć ogólnymi zasadami. Firmy już na etapie ubiegania się o finansowanie musiały przedłożyć kompletne wnioski i w trakcie przesłuchań przekonać do swoich pomysłów grono ekspertów, decydujących o podziale środków. --- Źródło: Newseria
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2