reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana-rothstein-dreamstime.com Nauka | 01 października 2013

660 mln EUR z funduszy unijnych dla wybitnych naukowców

Dotacje, które sięgną nawet 3,5 mln EUR, zostaną przyznane na kontynuację nowatorskich badań najlepszym naukowcom w Europie.


Badanie możliwości istnienia życia na Marsie, tworzenie wirusa mogącego zwalczyć komórki rakowe lub wykorzystywanie osiągnięć fotoniki w celu przywracania wzroku pacjentom z zaćmą. To tylko niektóre z projektów badawczych realizowanych przez 284 naukowców, którzy otrzymają wsparcie w łącznej wysokości 660 mln EUR z tegorocznych funduszy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). W ramach szóstej i ostatniej edycji konkursu mającego na celu przyznanie grantów doświadczonym naukowcom, będącego częścią unijnego siódmego programu ramowego w zakresie badań, ERBN przyzna indywidualne dotacje sięgające 3,5 mln EUR. Dotacje te, jedne z najbardziej prestiżowych na świecie w zakresie pionierskich badań
- ERBN przyznaje dotacje naukowcom należącym do czołówki w swej dziedzinie, a w Europie potrzebujemy właśnie takich talentów. Dzięki ich kreatywności i wytężonej pracy zyskujemy wiedzę, która jest wartością samą w sobie, lecz efekty ich wysiłków przynoszą często także korzyści społeczeństwu i gospodarce. Z tego też względu w ramach programu «Horyzont 2020» na budżet ERBN przeznaczone zostaną znacznie większe niż dotychczas fundusze - stwierdziła unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan–Quinn.
naukowych, umożliwią doświadczonym naukowcom o ugruntowanej pozycji kontynuowanie ich nowatorskich badań. Następny konkurs dla doświadczonych naukowców zostanie rozpisany już w ramach nowego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Laureaci tegorocznej edycji konkursu reprezentują 27 różnych narodowości, przy czym najliczniejsi są naukowcy ze Zjednoczonego Królestwa, Niemiec, Francji, Niderlandów i Włoch. Beneficjenci dotacji pracują w około 150 instytutach na terenie 18 różnych krajów europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). W tym roku w ramach konkursu złożono do ERBN nieco ponad 2 400 wniosków o grant, co stanowi niewielki wzrost (4,5%) w stosunku do ubiegłego roku. Dzięki tym grantom nagrodzeni w konkursie naukowcy będą mogli stworzyć pod egidą ERBN własne zespoły badawcze, w których skład wejdzie, jak się szacuje, 1 200 doktorantów i habilitantów. Dotacje przyznawane w ramach odnośnych konkursów trafiają do czołówki uznanych naukowców dowolnej narodowości i w dowolnym wieku, niezależnych na planie naukowym i posiadających udokumentowane doświadczenie badawcze z ostatnich lat oraz profil, który predestynuje ich do tego, by w swoich dziedzinach odgrywali rolę liderów. ERBN wspiera finansowo również uzdolnionych młodych badaczy dopiero rozpoczynających karierę naukową (granty ERBN dla początkujących naukowców), jak też wybitnych naukowców, którzy osiągnęli już niezależność (granty ERBN dla naukowców u progu samodzielności badawczej).
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1