reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 15 maja 2009

Przegląd maszyn P&P medium/high volume dostępnych na polskim rynku

Prezentujemy drugą część przeglądu maszyn P&P dostępnych na polskim rynku, tym razem przeznaczonych do montażu średnich i długich serii. W artykule prezentujemy te z maszyn, których zdolność produkcyjna przekracza 10.000 komponentów na godzinę.

W lutym przedstawiliśmy na naszych łamach przegląd maszyn P&P, przeznaczonych do montażu krótkich i małych serii produktów. W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszył się artykuł, chcielibyśmy przedstawić jego kontynuację, czyli zestawienie maszyn, których zdolności produkcyjne przekraczają 10.000 cph. Przedstawiliśmy jedynie te maszyny, które oferowane są w Polsce poprzez dystrybutorów producentów. Uwagi • Zestawienie zostało sporządzone na podstawie bądź oficjalnych specyfikacji producentów sprzętu, bądź na podstawie danych przygotowanych i udostępnionych przez dystrybutorów. • W zestawieniu staraliśmy się uwzględnić parametry maszyn w ich zasadniczej konfiguracji. Należy w związku z tym pamiętać, iż nieomal wszyscy producenci oferują różnego rodzaju wyposażenie dodatkowe, zmieniające parametry maszyn. Praktycznie wszystkie najważniejsze cechy pracy maszyn - szybkość, minimalny/maksymalny rozmiar elementu, pole robocze itp. - mogą zostać polepszone dzięki zakupowi dodatkowych głowic, adapterów czy innego wyposażenia dodatkowego. • Naszym celem było ujednolicenie parametrów podawanych przez poszczególnych producentów. Tam gdzie dane nie są idealnie porównywalne, lub niezbędne wydało się nam zamieszczenie uwag o przedstawianej konfiguracji, zaznaczyliśmy to w przypisach. • Minimalna miara elementu został podana w mm, przy czym przyjęto iż: 01005 w systemie calowym równa się 0402 mm oraz 0201 w systemie calowym równa się 0603 mm. Przegląd maszyn P&P o zdolnościach przekraczających 10.000 cph Osobnego omówienia wymaga system maszyn P&P produkowany przez Fuji o nazwie NXT II. Jest to system oparty na trzech modułach, noszących nazwy M3II, M6II oraz M6IISP. Moduły te mogą być w bardzo prosty sposób zestawiane ze sobą w dowolnych konfiguracjach tworząc linie montażu SMD o znacznej wydajności. Dodatkowo, każdy moduł może być wyposażony w jedną z pięciu głowic (lub zamiast głowicy w dyspenser), charakteryzującą się odpowiednią kombinacją szybkości kładzenia elementu oraz jego wymiarów. W poniższej tabeli prezentowane są podstawowe dane, dotyczącego pojedynczego modułu systemu NXT wyposażonego w jedną z pięciu różnych głowic. Wszystkie moduły wyposażone są standardowo w inteligentne feedery, opcjonalnie głowica kładąca elementy może zostać zastąpiona dyspenserem. (1) Assembleon oferuje dwa typy podajników: pneumatyczne CLI oraz elektryczne TTF. W przypadkach, w których liczna podajników jest podana dwukrotnie, mniejsza liczba dotyczy podajników CLI, większa podajników TTF. Duże zróżnicowanie zdolności produkcyjnych w przypadku maszyn AX301 oraz AX501 wynika z szerokich możliwości konfiguracji tych maszyn, które mogą obejmować od 6 do 12 robotów, każdy dysponujący osobną głowicą. Minimalny rozmiar elementu w mm. (2) Parametry maszyn MYDATA podane są dla ich konfiguracji z głowicą Hydra. (3) W przypadku maszyn SONY możliwy jest wybór feederów mechanicznych lub inteligentnych. W kolumnie dotyczącej ilości feederów, niższa liczba dotyczy feederów mechanicznych, wyższa inteligentnych. Tabela zawierająca przeliczenia pozostałych wartości z systemu calowego na mm: http://pl.wikipedia.org/wiki/Monta%C5%BC_powierzchniowy
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2