reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Fouquin Christophe / dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 sierpnia 2013

ES-System: zyski ostro w górę

W pierwszym półroczu 2013 sprzedaż produktów opartych o technologię LED wzrosła niemal dwukrotnie.

Cięcie kosztów przynosi wyniki Przychody ze sprzedaży Grupy ES-SYSTEM w II kwartale 2013 roku wyniosły 36,2 mln zł, co stanowi spadek o 4,9% r/r. Narastająco w I półroczu 2013 roku przychody Grupy były niższe o 2,18% r/r i wyniosły 71 mln zł. W II kwartale br. zysk operacyjny Grupy wyniósł 1,1 mln zł, tj. 57% wzrostu r/r. Narastająco na koniec czerwca 2013 zysk operacyjny Grupy wzrósł o 653,33%, do poziomu 678 tys. zł. Wzrost zysku i poprawa rentowności Grupy jest pochodną spadku kosztów działalności w roku 2013. Narastająco na koniec pierwszego półrocza koszty spadły o 2,6 mln zł, tj. o 9,7% r/r. Spadek jest wynikiem częściowej zmiany struktury zatrudnienia i wynagradzania w spółkach Grupy, zwłaszcza w spółkach zależnych. Wdrażany od początku 2012 roku program optymalizacji przyniósł zamierzone efekty w postaci ograniczenia skali wzrostu kosztów Grupy. Gwałtownie rośnie sprzedaż LED W II kwartale sprzedaż krajowa oświetlenia w technologii LED wyniosła 3,5 mln zł, co stanowi 80% wzrostu r/r. W I półroczu 2013 roku prawie dwukrotnie (+89% r/r) wzrosła sprzedaż rozwiązań opartych o technologię LED. W I półroczu 2013 roku stanowiła ona 12,8% całkowitej sprzedaży wobec ok. 7,6% w I półroczu 2012 roku. Wzrasta też sprzedaż oświetlenia awaryjnego (o ok. 10% r/r). Również na rynkach zagranicznych technologia LED cieszy się coraz większym popytem. W II kwartale br. wartość sprzedaży oświetlenia LED przez ES-SYSTEM S.A. wyniosła 1,1 mln zł, tj. 149% wzrostu r/r. Narastająco na koniec czerwca sprzedaż LED wzrosła o 163% r/r. Sprzedaż opraw na bazie LED w II kwartale br. stanowiła 14,6% wartości sprzedaży eksportowej wobec 5,95% w II kwartale 2012 roku. Na koniec czerwca br. sprzedaż LED wyniosła 14,7% udziału w sprzedaży eksportowej (niemal trzykrotny wzrost w stosunku do 2012 roku).
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1