reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© grzegorz-kula-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 sierpnia 2013

Inteligentne liczniki mogą zawieść oczekiwania

Smart metering może się okazać sporym rozczarowaniem - wynika z oceny ekspertów Domu Maklerskiego PKO PB.


Wśród krajowych koncernów energetycznych nie widać woli do ponoszenia gigantycznych nakładów na takie inwestycje, ocenianych na około 6 mld PLN za 14 mln wymienionych liczników, szczególnie w obliczu spadających cen energii elektrycznej. W zasadzie poważnie inwestuje tylko Energa – informuje w opublikowanej analizie DM PKO PB. Na razie jednak instalowanych jest 400 tys liczników (niemal 3% planu krajowego) przez spółkę Arcus na bazie importowanych liczników. Etap pierwszych 100 tys. został ukończony raczej z sukcesem, spółka instaluje kolejne 300 tys. Pierwszym miastem objętym inteligentnym opomiarowaniem jest Kalisz. Sama nazwa „smart metering” jest dosyć myląca. System w zasadzie ma się na razie sprowadzać do zdalnego odczytu i interfejsu kontrolnego dla końcowego użytkownika. Brak ustawowych regulacji nakładających obowiązek wymiany może zmarginalizować ten proces. Ponadto pierwsze wdrożenia wykonane przez firmę Arcus pokazują, że sam proces nie jest zbyt skomplikowany, a bariery wejścia są względnie niewielkie. Status zawieszenia, może też negatywnie działać na rynek wymiany tradycyjnych liczników. Energa zapewne ogłosi kolejny kontrakt ramowy, potencjalnie obciążający wykonawcę mniejszym ryzykiem.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2