reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo-dreamstime.com Nauka | 06 sierpnia 2013

18 mln PLN na „Inkubator Innowacyjności”

W nowym konkursie MNiSW zostanie wybranych 12 inkubatorów tworzących ogólnopolską sieć, która pomoże badaczom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i przekuwaniu ich w rynkowy sukces.


Każdy z inkubatorów otrzyma maksymalnie do 1,5 mln PLN na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Całkowity budżet programu, który zakończy się w 2015 roku, to 18 mln PLN. Inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności” wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie przygotowań i organizacji kolejnych etapów komercjalizacji. – Konkurs wpisuje się w całą serię działań pod nazwą „Pakiet dla innowacyjności”. Mają one na celu usprawnienie transferu wyników badań naukowych do gospodarki i pobudzenie przedsiębiorczości opartej na B+R – powiedziała prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Niezwykle ważnym zadaniem jest też wzrost aktywności prywatnego kapitału i samych przedsiębiorców, bo jak pokazuje choćby ostatni raport prof. Orłowskiego, wzrost nakładów na badania i rozwój nie może opierać się jedynie na inwestycjach z budżetu państwa – podkreśla prof. Kudrycka. „Inkubator Innowacyjności” będzie m.in. poszukiwać przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników badań i prowadzić bazy danych o realizowanych projektach badawczych i ich zastosowaniu w praktyce. Wyłonione podmioty zajmą się również analizą zapotrzebowania rynkowego na konkretne wynalazki, wyceną praw własności przemysłowej, prowadzeniem prac przedwdrożeniowych, a także sprawdzeniem możliwości uzyskania ochrony patentowej. Konkurs MNiSW adresowany jest do uczelni i innych podmiotów działających na rzecz nauki, aktywnych w obszarze współpracy pomiędzy nauką i biznesem. O przyznanie środków finansowych w ramach konkursu mogą ubiegać się jedynie te podmioty, które od 1 stycznia 2009 r. do dnia złożenia wniosku mają na swoim koncie co najmniej 15 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (krajowych bądź zagranicznych) oraz sprzedały lub udzieliły licencji na minimum cztery technologie. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w projekcie systemowym „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3). --- Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 21 2020 17:52 V15.3.3-1