reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Stevanovicigor / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 30 lipca 2013

Apator: nowy prezes zapowiada zmiany w strategii

Dziennik Parkiet opublikował wywiad z nowym prezesem Apatora, Andrzejem Szostakiem, w którym zapowiedziano ogłoszenie zaktualizowanej strategii Grupy jeszcze w tym roku.

Nie należy spodziewać się rewolucyjnych zmian w strategii Apatora, będzie to raczej aktualizacja obranych celów, która ma być przedstawiona publicznie jeszcze w tym roku: ‘Będzie to raczej aktualizacja dotychczasowych założeń. Prace nad strategią na lata 2014–2019 powinniśmy zakończyć do końca roku. Inwestorom przedstawimy ją tradycyjnie przy okazji publikacji wyników za cztery kwartały 2013 roku. Chcielibyśmy, aby plany operacyjny i finansowy na rok 2014 uwzględniały nowe cele strategiczne’ mówi dla parkietu prezes Szostak. Apator będzie kontynuował wysiłki, nakierowane na uzyskanie znaczącego udziału w krajowym rynku inteligentnego opomiarowania. Należy liczyć się jednak z pewnymi opóźnieniami, spowodowanymi koniecznością opracowania standardów technologicznych, warunkujących wdrożenie smart meteringu na szeroką skalę. Według prezesa Szostaka, istnieje ryzyko, że termin zastąpienia 80% liczników tradycyjnych licznikami inteligentnymi nie zostanie dotrzymany. Apator będzie też kontynuował proces akwizycji podmiotów z branży, co pozostanie jednym z filarów strategii Grupy: ‘Akwizycje pozostaną jednym ze sposobów realizacji naszej strategii. Priorytetem, na tym etapie, jest określenie kluczowych geograficznych kierunków rozwoju, uzupełnienie oferty produktowej oraz dostęp do klienta’ mówi dla Parkietu prezes Szostak. ’Z jednej strony na rynku działają duże firmy globalne, które są poza naszym zasięgiem. Z drugiej zaś jest sporo nowych firm inżynieryjnych, powstałych właśnie z uwagi na rozwój smart meteringu. Będą one szukać partnerów strategicznych, a Apator może być jednym z nich.’ Źródło: Parkiet
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 21 2020 17:52 V15.3.3-2