reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Franz Schloegl / Dreamstime.com Rynki | 29 lipca 2013

Rynek magazynowania energii dla elektroniki użytkowej

W roku 2012 sprzedaż tabletów i smatfonów wyniosła odpowiednio 116 milionów (+43%) oraz 675 mln sztuk (+94%), podczas gdy sprzedaż komputerów stacjonarnych spadła. Komunikat płynący z rynku jest więc jasny: konsumenci chcą urządzeń mobilnych, co kreuje ogromne możliwości wzrostu na rynku magazynowania energii.

IDTechEx opublikował raport "Batteries & Supercapacitors in Consumer Electronics 2013-2023: Forecasts, Opportunities, Innovation", w którym szacuje rynek komponentów magazynowania energii w elektronice konsumenckiej na 33 mld USD w roku 2012. Rynek ten obejmuje komponenty stosowane w laptopach, telefonach komórkowych, tabletach, kamerach i czytnikach książek. W ocenie analityków, w perspektywie do roku 2013, rynek ten osiągnie średnie tempo wzrostu około 6%. Wykres: Rynek urządzeń magazynowania energii [w ujęciu GWh]. © IDTechEx Ważnym trendem jest wielofunkcjonalność urządzeń przenośnych: telefon komórkowy to obecnie również aparat fotograficzny, zegarek, nawigacja, odbiornik Internetu i odtwarzacz multimedialny. Wymaga to odpowiednich zmian w charakterystyce pracy baterii i kreuje postęp techniczny w branży. Powstają nowe, alternatywne technologie, podważające obecną dominację baterii litowo-jonowych. Z nadzieją na rynkowy sukces, w dziesiątkach jednostek badawczych opracowywane są niekiedy całkowicie innowacyjne i nowatorskie technologie. Innowacje opracowywane są w zakresie konstrukcji elektrod, elektrolitów, architektury urządzeń czy wręcz podstawowych ich koncepcji. Przykładowo, w przypadku baterii litowych, wprowadzane są rozwiązania oparte na związkach siarki czy krzemu, a rezultaty tych badań wydają się być obiecujące. Prowadzone są badania nad wprowadzeniem technologii opartych na grafenie, nanorurkach, rozpowszechniają się innowacyjne elektrolity. Innym kierunkiem innowacji jest ciągłe zmniejszanie rozmiarów i nadanie elastyczności stosowanych bateriom. Rozpowszechniają się superkondensatory, których fizyczne właściwości pozwalają lepiej reagować na duże skoki zapotrzebowania energii. Analitycy IDTechEx przewidują, że do roku 2023superkondensatory zdobędą 4% rynku. Wzrośnie również znaczenie baterii wielokrotnego ładowania, których udział wzrośnie z obecnych 63% do 80%. Wykres: Udziały rynkowe urządzeń magazynowanie energii w roku 2023. © IDTechEx
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2