reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Vladek / dreamstime Przemysł elektroniczny | 29 lipca 2013

Łączą się dwie spółki Bury

Spółki Bury Sp. z o.o. oraz Bury Automotive Sp. z o.o. ogłosiły plan połączenia.

Zarządy Spółek BURY Sp. z o.o. w Mielcu oraz BURY AUTOMOTIVE Sp. z o.o. w Mielcu ustaliły Plan Połączenia Spółek BURY Sp. z o.o. w Mielcu (Spółka Przejmująca) oraz BURY AUTOMOTIVE Sp. z o.o. w Mielcu (Spółka Przejmowana, w 100% zależna od Spółki Przejmującej). Kluczowe punktu z opublikowanego w Monitorze planu połączenia są następujące: • Połączenie Spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki BURY AUTOMOTIVE Spółka z o.o. w Mielcu (Spółka Przejmowana) na Spółkę BURY Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). • W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestaje istnieć i zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia Spółek. W związku z powyższym w toku łączenia Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek. • W związku z tym, że Spółka BURY Sp. z o.o. w Mielcu zamierza przejąć i kontynuować działalność Spółki BURY AUTOMOTIVE, której przedmiot działalności zawiera się w przedmiocie działalności Spółki BURY Sp. z o.o., Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. • Zarządy Spółek BURY Sp. z o.o. w Mielcu oraz BURY AUTOMOTIVE Sp. z o.o. w Mielcu uznały wartość majątku Spółki Przejmowanej na podstawie wartości księgowej na dzień 1 czerwca 2013 roku. Określenie tej wartości zawarte jest w załączniku do Planu Połączenia. • Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej. Z dniem połączenia Spółka BURY Sp. z o.o. w Mielcu przejmie wszystkie prawa i obowiązki Spółki BURY AUTOMOTIVE Sp. z o.o. w Mielcu.
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2