reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz-szachowski-dreamstime.com Nauka | 18 lipca 2013

Politechnika Gdańska: kontrakt o wartości 30 mln PLN

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 na Politechnice Gdańskiej wkracza w decydującą fazę realizacji.


Umowę na dostawę instalacji badawczej Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2 podpisano we wtorek. Dokument obejmuje zobowiązanie do zaprojektowania, montażu i uruchomienia systemu urządzeń. Wartość kontraktu wynosi ponad 30 mln PLN, a środki pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zwycięzcą przetargu zostało przedsiębiorstwo Elektromontaż Gdańsk S.A., które złożyło ofertę w porozumieniu z czterema innymi podmiotami: spółką C&T Elmech sp. z o.o., Badawczo-Rozwojową Spółdzielnią Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA, Supernowoczesne laboratorium LINTE^2 będzie służyć poszukiwaniu innowacyjnych technologii elektroenergetycznych. Pomogą one zoptymalizować a nawet zrewolucjonizować procesy wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej. Będzie oferować proinnowacyjne szkolenia, usługi badawcze, doradcze i projektowe w obszarze elektroenergetyki odnawialnej oraz generacji rozproszonej. --- Źródło: Politechnika Gdańska
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2