reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© luchschen-dreamstime.com Nauka | 11 lipca 2013

Zmiany w prawie dla naukowców

Rząd przyjął projekt zmian w prawie o zamówieniach publicznych – zakupy aparatury czy odczynników będą zwolnione z procedur przetargowych do wartości 200 tys. EUR dla uczelni oraz 130 tys. EUR dla instytutów naukowych.


- Uwolniliśmy naukowców od uciążliwych przetargów, zakup aparatury badawczej czy odczynników będzie możliwy nawet w kilka dni. Dziękuję Premierowi i pozostałym ministrom za tak duże zaufanie do naukowców. Wierzę, że skorzystają z tej szansy, by rozpędzić polską naukę do światowych prędkości – podkreśliła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. - To jeden z radośniejszych dni w mojej pracy na stanowisku ministra nauki. Udało nam się coś, co było tak potrzebne wszystkim ludziom nauki – dodała minister. Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt przewiduje podniesienie progów, od których obowiązuje stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi z zakresu badań naukowych, do progów zapisanych w dyrektywie unijnej: do 200 tys. EUR w przypadku uczelni oraz do 130 tys. EUR dla instytutów naukowych. Uczelnie i instytuty naukowe będą miały przy tym obowiązek stosowania zasad zapewniających niedyskryminujący dostęp wykonawców do tych zamówień. W przypadku zamówień, które nie dotyczą zakresu badań naukowych, uczelnie i instytuty będą stosowały – podniesiony dla wszystkich kategorii zamawiających i przedmiotów udzielanych przez nich zamówień – wyższy próg wynoszący 30 tys. EUR. Przyjęty we wtorek przez rząd projekt przewiduje ponadto możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą produkcji seryjnej oraz które mogą być dostarczone tylko przez jednego wykonawcę. W projekcie przewidziano też m.in. możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków (grantów) na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju. Umożliwi to zamawiającym wcześniejsze przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówieniowych, niezbędnych w procesach badawczych i rozwojowych. A to usprawni realizację badań naukowych i przyspieszy uzyskanie ich wyników. Obecnie próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wynosi 14 tys. EUR i obowiązuje od ponad sześciu lat - wprowadzono go nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 11 czerwca 2007 r. Znowelizowane przepisy powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. --- Źródło: © Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2