reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 07 maja 2009

Kontynuacja działalności Pronox zagrożona

Producent odbiorników TV oraz sprzętu IT Pronox Technology SA w swoim skonsolidowanym raporcie rocznym wskazuje na zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki.

Pronox jest między innymi producentem znanej marki sprzętu IT EasyTouch, pod którą od niedawna produkuje również własne LCD TV. W roku 2008, między innymi z powodu nietrafionych inwestycji w opcje walutowe, poniósł 35.4 mln zł straty netto, przejadając wieloletnie zyski. Co więcej, również w działalności operacyjnej firma odnotowała dotkliwą stratę na poziomie -15.4 mln zł, wobec 10.2 mln zł zysku w roku 2007j. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Pronox za rok 2008, Zarząd Spółki zdecydował się na zamieszczenie następującej wypowiedzi: ‘Zrealizowana strata w 2008 roku oraz negatywny wynik na instrumentach finansowych z terminem rozliczenia w 2009 roku w istotnym stopniu wpływają na bieżącą płynność przedsiębiorstw i terminową obsługę zobowiązań. Od listopada 2008 prowadzona jest restrukturyzacja przedsiębiorstw w celu ograniczenia kosztów bieżącej działalności, poprawy rentowności oraz zmiany struktury aktywów i pasywów spółki. Sytuacja makroekonomiczna, ograniczenie popytu wewnętrznego, duża zmienność kursów walut, polityka kredytowa banków oraz kondycja finansowa dłużników to główne negatywne czynniki w otoczeniu przedsiębiorstw. W związku z powyższym w ocenie Zarządu istnieją zagrożenia zarówno po stronie przedsiębiorstw jak i otoczenia, które mogą mieć wpływ na kontynuację działalności.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1