reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander-fediachov-dreamstime.com Rynki | 26 czerwca 2013

Perspektywy europejskiego rynku M2M

Europejski rynek M2M konsoliduje się w celu optymalnego wykorzystania nadchodzących szans


Europa stoi na czele ewolucji technologii machine-to-machine (M2M) wspierając ich rozwój i konkurencyjność – wynika z raportu Frost & Sullivan. Obecnie w segmencie M2M najważniejsze są rozwiązania komunikacyjne, ale w przyszłości zyski przyniosą aplikacje M2M. W nowej analizie Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Perspektywy europejskiego rynku M2M – Część 1, dokonano oszacowania rynku pod względem stopnia rozwoju technologii oraz uczestników sektora. W analizie wzięto pod uwagę rynki w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji, Rosji i Polsce. Raport zawiera sugestie dotyczące strategii wykorzystania potencjału rynkowego technologii M2M przez firmy telekomunikacyjne. Oczekuje się, że wielkość średniej rocznej stopy wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR) rynku M2M w wymienionych krajach wyniesie 33% (2011 – 2016). W 2016 roku liczba zainstalowanych kart SIM powinna osiągnąć 75 milionów, z czego najwięcej będzie dotyczyło Wielkiej Brytanii, a w drugiej kolejności – Niemiec. W ciągu ostatnich 5 lat rynek M2M w Europie przeszedł znaczącą ewolucję, zaś popyt w stosunku do wybranych aplikacji zyskał bardziej przewidywalną strukturę.
- Najważniejszym czynnikiem stymulującym działania firm telekomunikacyjnych w segmencie M2M jest oparcie się na własnych kompetencjach w zakresie przyłączania do sieci – wyjaśnia Saverio Romeo, Industry Manager z londyńskiego oddziału Frost & Sullivan. - Przedmiotem zainteresowania firm są nie tylko aplikacje M2M, których wprowadzenie jest regulowane przepisami – takie jak system eCall w europejskich samochodach czy liczniki inteligentne – ale także kolejna fala funkcji M2M, która jest podyktowana koniecznością realizacji celów biznesowych.
Firmy telekomunikacyjne dopracowują strategie rynkowe pod kątem swoich głównych możliwości oraz ogólnej wizji sektora M2M. Kolejne fala aplikacji M2M powinna pojawić się w sektorach opieki zdrowotnej, automatyki przemysłowej i elektroniki powszechnego użytku. Na stałym poziomie będzie utrzymywał się również popyt na aplikacje związane z ochroną i zdalnym monitoringiem, handlem detalicznym oraz automatyzacją procesów. Do wywołania skokowego wzrostu tego popytu konieczna jest jednak dalsza edukacja konsumentów. Operatorzy telekomunikacyjni obsługujący segment M2M muszą nadal świadczyć usługi doradcze, aby stworzyć modelowe przykłady zastosowań oraz określić akceptowalny zwrot z inwestycji. Rynek ma niewątpliwie duży potencjał rozwoju, stymulowany kształtowaniem się „inteligentnych społeczności". Wprawdzie rozwiązania M2M są tylko jedną z wielu technologii umożliwiającym obsługę społeczności inteligentnych, to jednak odgrywają tu zasadniczą rolę. Firmy telekomunikacyjne starają się wykorzystywać swoją oczywistą przewagę w celu zoptymalizowania udziałów w rozwijającym się rynku obejmującym różne sektory.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1