reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© luchschen dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 czerwca 2013

Ponad 41 mln PLN na innowacje

PARP i Ministerstwo Gospodarki uruchamiają Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji dla mikro i małych przedsiębiorstw.


Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczek rozpocznie się już 2 lipca. Pożyczki skierowane są do mikro i małych przedsiębiorstw, w które gotowe są zainwestować fundusze venture capital lub aniołowie biznesu. Uruchomienie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji to efekt podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Ministerstwem Gospodarki. Budżet funduszu na udzielanie pożyczek wynosi: 41,625 mln PLN. Kwota udzielonej pożyczki musi mieścić się w przedziale między 200 tys. PLN a 2 mln PLN. Maksymalny okres na jaki może być udzielna pożyczka to 8 lat. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 6,5%. Wymaganym zabezpieczeniem pożyczki są: weksel in blanco oraz akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez spółkę.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2