reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yuri-arcurs-dreamstime.com Nauka | 20 czerwca 2013

W Szczecinie powstało centrum nanotechnologii

Już jutro uroczyste otwarcie Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Projekt „Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii” rozpoczął się w 2008 roku, a zakończenie planowane jest na lipiec bieżącego roku. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w kwocie 42 mln PLN w ramach PO IŚ, Działanie 13.1 – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Nowy obiekt stanowi bazę dydaktyczno-badawczą dla intensywnego rozwoju interdyscyplinarnej dziedziny nauki jaką jest nanotechnologia. Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest zespołem 72 laboratoriów dydaktycznych, w ramach których będą prowadzone zajęcia (wykłady, seminaria i laboratoria) z zakresu nanotechnologii dla kierunków: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, biotechnologia, ochrona środowiska, budownictwo. Będzie to nowoczesna baza dla prowadzenia studiów międzykierunkowych: nanotechnologia, które zostały uruchomione od roku akademickiego 2010/11. © Zachodniopomorski Uniwerstytet Technologiczny W Centrum znajduje się też sala wykładowa na 500 osób, pomieszczenia dydaktyczne dla studentów, czytelnia i sala komputerowa. Dzięki wyposażeniu obiektu w centralne instalacje gazów technicznych i mediów oraz specjalistycznych pomieszczeń o najwyższych standardach czystości będzie można prowadzić prace dydaktyczne i badawcze z zakresu nanotechnologii, nano-biotechnologii przemysłowej i nano-biomateriałów na najwyższym poziomie. W Centrum zostaną również wdrożone najnowsze rozwiązania ICT pozwalające na prowadzenie telekonferencji i stworzenie platformy e-learningowej. Piątkowe uroczyste otwarcie połączone jest z krótkimi wystąpieniami konferencyjnymi naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny bio- i nanotechnologii.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1