reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© luchschen-dreamstime.com Nauka | 21 czerwca 2013

Politechnika Łódzka zadba o współpracę z biznesem

Spółka Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej odnosi sukces w wyścigu o fundusze z Programu SPIN-TECH.


Projekt SPINTENSE „Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii" Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania w I Konkursie Programu SPIN-TECH organizowanego przez NCBiR. Jest to jedyny projekt z województwa łódzkiego, który uzyskał pozytywną ocenę zespołu ekspertów. Realizacja projektu umożliwi zebranie i skatalogowanie informacji o potencjale i ofercie technologicznej Politechniki Łódzkiej w przyjaznej dla przedsiębiorców formie. Dzięki temu możliwe będzie w pełni profesjonalne wyjście z ofertą uczelni do biznesu oraz skuteczna komercjalizacja uczelnianych technologii. Działania planowane w ramach trzyletniego projektu przyczynią się nie tylko do rozwoju samej spółki, ale przede wszystkich stanowić będą wartość dodaną dla współpracy Politechniki Łódzkiej z otoczeniem gospodarczym. Program SPINTENSE jest jednym z elementów spójnej polityki proinnowacyjnej Politechniki Łódzkiej. Zgodnie z informacjami NCBiR, budżet programu SPIN-TECH wynoszący 120 mln PLN będzie podzielony na 3 konkursy ogłaszane do 2014 roku. Przewidziana alokacja na każdy konkurs to 40 mln PLN. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 200 tys. EUR (ok. 840 tys. zł) do 90% kosztów kwalifikowanych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1