reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 czerwca 2013

Ostatni konkurs INNOTECH – 135 mln PLN na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza III i ostatni konkurs w programie Innotech. Budżet konkursu przeznaczony dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych wynosi 135 mln PLN.


Celem programu Innotech jest finansowanie prac badawczych i ukierunkowanych na opracowanie i implementacje innowacyjnych technologii, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. W latach 2011/2012 wydatki na prace badawczo-rozwojowe ze strony przedsiębiorców w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wzrosły prawie czterokrotnie. Jednak rozwój polskich technologii wymaga dalszej intensyfikacji zwłaszcza, że w ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania przedsiębiorców realizacją projektów B+R służących budowaniu własnych przewag konkurencyjnych. Z tą myślą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowało program Innotech, którego zadaniem jest wsparcie sektora nauki i przedsiębiorstw w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć ze szczególnym wskazaniem na obszar wysokich technologii. Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz
Program INNOTECH ma służyć zachęceniu przedsiębiorców do inwestowania w sferę B+R oraz wzmocnieniu współpracy pomiędzy nauką i biznesem.
prace ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii. – Konkurs Innotech już po raz trzeci wesprze najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia polskich naukowców i przedsiębiorców. Ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami pokazuje duży potencjał polskich badaczy i inżynierów. Wspierać będziemy tylko ultranowoczesne projekty, które mają realną szansę na odniesienie sukcesu w komercyjnych realiach na rynkach światowych, a jest ich naprawdę wiele – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zadaniem programu Innotech jest zwiększenie udziału produktów wysokich technologii w strukturze przychodów przedsiębiorstw uczestniczących w programie, co przełoży się na stworzenie podstaw, szybszego niż obecnie, wzrostu udziału produktów wysokich technologii w PKB polskiej gospodarki. Nabór wniosków potrwa od 1 do 30 lipca 2013 roku.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-1