reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 czerwca 2013

Ponad pół miliarda złotych dla przedsiębiorców

W tym roku z Programu Innowacyjna Gospodarka zostało jeszcze do rozdysponowania około 525 mln PLN.


Ogólnie, w 2013 roku, na wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG przeznaczono kwotę blisko 2,06 mld PLN. Od początku 2013 roku uruchomiono 8 naborów dla sektora MŚP. W 2013 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą jeszcze liczyć na dofinansowanie w ramach 6 działań. W ramach planowanych konkursów dla MŚP wsparcie będzie można otrzymać:
  • w formie pożyczki na realizację przedsięwzięć mikro- i małych przedsiębiorców o charakterze innowacyjnym (pilotaż w ramach 3. priorytetu Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji). Planuje się, że ogłoszenie naboru nastąpi 18 czerwca br. a alokacja wyniesie ok. 50 mln PLN;
  • na uzyskanie ochrony własności przemysłowej: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe (poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej). Alokacja na cały nabór, który prowadzony jest w trybie ciągłym od 4 czerwca 2012 r. do 1 lipca 2013 r. i wynosi ok. 70 mln PLN (do rozdysponowania pozostało jeszcze ok. 13 mln PLN);
  • na wdrożenie sporządzonego planu rozwoju eksportu (działanie 6.1 Paszport do eksportu). Konkurs rozpocznie się 14 dni od wejścia w życie rozporządzenia ws udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. Planowana alokacja wyniesie ok. 100 mln PLN;
  • na udział przedsiębiorców w branżowych i ogólnych programach promocji, umożliwiających wykreowanie polskich specjalności eksportowych oraz promowanie polskiej gospodarki w trakcie imprez promocyjnych organizowanych w kraju i za granicą (poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji). Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zarówno w branżowych (9 branż), jak i ogólnych programach promocji. Wnioski o dofinansowanie w 9 branżowych programach promocji (turystyka medyczna, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, biotechnologiczna i farmaceutyczna, odzieżowa, dodatków i galanterii skórzanej, obronna, IT/ICT, górnicza, budowlana, ochrony i zachowania zabytków) przyjmowane będą do osiągnięcia poziomu 130 proc. alokacji przewidzianej na konkurs. W odniesieniu do ogólnych programów promocji – nabór prowadzony jest do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, nie dłużej niż do 30 czerwca 2013 r.;
  • na realizację projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie e-usługi (działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej). Trzeci i ostatni konkurs w ramach działania 8.1 POIG planowany jest w terminie 8-19 lipca (ogłoszenie 24 czerwca 2013 r.), a przewidziana alokacja to ok. 100 mln zł;
  • na zintegrowanie systemów informatycznych przedsiębiorstw, ułatwiających współpracę pomiędzy nimi i kontakt z klientami (działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B). Drugi i ostatni nabór w ramach działania 8.2 POIG odbędzie się w terminie od 17-28 czerwca, a alokacja wynosi ok. 225 mln PLN.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2