reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 04 maja 2009

Pronox Technology dostał 5.2 mln zł wsparcia na budowę fabryki TV

Pronox Technology poinformował, iż otrzymał wsparcie ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 5.2 mln na rozwój fabryki telewizorów i monitorów LED/LCD.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 12.7 mln zł, w tym za wydatki kwalifikowane PARP uznał 10.4 mln zł. Pronox Technology otrzyma dofinansowanie w kwocie 5.2 mln zł.
reklama
reklama
May 27 2021 14:20 V18.18.11-1