reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 czerwca 2013

Dofinansowania dla Brastera

Braster nie uruchomił jeszcze produkcji swoich innowacyjnych testerów, ale z raportu kwartalnego wynika, że w firmie trwają przygotowania.


W pierwszym kwartale 2013 roku Braster nie prowadził jeszcze działalności produkcyjnej. Swoje wysiłki skupiał na pracach projektowych urządzeń technologicznych oraz infrastruktury technicznej służących do produkcji Testera BRASTER. Ponadto firma przygotowywała dokumentację do wniosku o zmianę przeznaczenia wynajmowanej siedziby, tak aby możliwa była w nim działalność produkcyjna. Drugim kluczowym obszarem działalności były prace badawczo-rozwojowe związane z parametryzacją i optymalizacją procesów technologicznych. Spółka współpracowała też z Politechniką Wrocławską w ramach programu Innotech nad projektem zajmującym się układami optoelektronicznymi do celów przemysłowej automatycznej kontroli jakości matryc ciekłokrystalicznych. - W ocenie Zarządu Emitenta skuteczna realizacja niniejszego projektu może wpłynąć na pozyskanie istotnego know-how technologicznego - pisze spółka w komunikacie. Braster korzysta z funduszy unijnych. W styczniu tego roku PARP przyznał spółce dotację na projekt: „Wdrożenie wynalazku ciekłokrystaliczna emulsja typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji do produkcji nowej generacji produktów medycznych” . Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 6.293.900,00 PLN, a wartość dofinansowania 3.146.950,00 PLN. Natomiast w kwietniu tego roku, spółka podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrożenie programu eksportu innowacyjnego narzędzia medycznego w Braster SA” w ramach Działania 6.1 POIG. Wartość wydatków kwalifikowanych zaakceptowanych przez Komisję Konkursową wynosi 390.732,00 PLN, a wartość dofinansowania 195.366,00 PLN. --- Braster S.A. jest innowacyjną spółką biotechnologiczną w obszarze medycyny. Działalność będzie opierać się na produkcji urządzenia do diagnostyki onkologicznej piersi u kobiet, w postaci termograficznego Testera BRASTER. Tester ten jest pierwszym na świecie instrumentem do nieinwazyjnego obrazowania medycznego na zasadzie wizualizacji różnic temperatur, nakierowanym na poszukiwanie wczesnych markerów czynnościowych poważnych chorób piersi, a w szczególności nowotworów. W lutym Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną Braster S.A. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Szeligi w gminie Ożarów Mazowiecki.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2