reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© 3quarks dreamstime.com Wiązki | 07 czerwca 2013

Referendum strajkowe w Yazaki

W zakładzie Yazaki w Mikołowie trwa trzydniowe referendum dotyczące żądań płacowych pracowników zakładu.


Jego wynik zadecyduje o tym, czy możliwe będzie przeprowadzenie akcji strajkowej w przypadku, gdy mediacje zakończą się fiaskiem. Bodźcem do przeprowadzenia referendum był zbliżający się termin zakończenia procedury mediacyjnej ustalony na 21 czerwca. Jak na razie nie udało się osiągnąć porozumienia kończącego płacowy spór zbiorowy trwający od 1 lutego 2013. Pracownicy odpowiedzą na pytania, czy są za realizacją żądań skierowanych do dyrekcji Yazaki Automotive Products Poland, obejmujących między innymi podwyżkę w wysokości 500 PLN brutto dla wszystkich pracowników, premie świąteczne, dodatki za staż pracy, frekwencyjne oraz za pracę na popołudniowej zmianie. Głosowanie rozpoczęło się 4 czerwca rano i zakończy się dzisiaj wieczorem. Aby głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej połowa załogi.
Średnie zarobki w firmie YAPP wynoszą 1,9 tys. PLN brutto.
– Pracownicy licznie biorą w nim udział. Zdają sobie sprawę, że jeśli sami nie zabiorą głosu w sprawie podwyżek swoich bardzo niskich pensji, to wzrostu płac mogą się nigdy nie doczekać. Chociaż firma m.in. realizuje nowe inwestycje oraz przyjęcia do pracy, to nasz pracodawca pod pretekstem kryzysu oszczędza na załodze. Tymczasem za pensje na poziomie płacy minimalnej nasi pracownicy nie mogą przeżyć od dziesiątego do dziesiątego – mówi w "Tygodniku Śląsko-Dąbrowskim NSZZ Solidarność" Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w YAPP. Następnego dnia po zakończeniu głosowania w spółce rozpoczną się kolejne mediacje. - Referendum nie przesądza jeszcze, że dojdzie do strajku. Jeśli się nie dogadamy, to akcję strajkową zorganizujemy po 21 czerwca, bo do tego czasu zadeklarowaliśmy swój udział w mediacjach. W naszej firmie na wzrost płac jakoś nigdy nie było dobrego okresu, a koszty utrzymania drastycznie rosną. Mamy nadzieję, że liczny udział załogi w głosowaniu skłoni zarząd społki do zmiany stanowiska – dodaje Katarzyna Grabowska. Mikołowski zakład Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o. o. zatrudnia 1318 osób, z czego około 90% to kobiety. W najlepszym okresie, w kwietniu 2008 roku, w Yazaki zatrudnionych było prawie 1820 osób. --- Źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2