reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Flextronics Tczew Przemysł elektroniczny | 30 kwietnia 2009

Kwartalna sprzedaż Flextronics obniżyła się do 5.6 mld USD

Sprzedaż za 4Q roku fiskalnego 2008 (kończącego się 31 marca 2009) wyniosła 5.6 mld USD wobec 7.8 mld USD w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skorygowany wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 50.6 mln USD (skorygowana marża operacyjna wyniosła zatem 0.9%), wobec 262.5 mln USD w roku ubiegłym (marża wyniosła 3.4%).

Skorygowany zysk operacyjny za 4Q wyniósł 21.7 mln USD, wobec 214.5 mln USD w poprzednim roku fiskalnym. Sprzedaż za cały rok fiskalny, kończący się 31 marca 2009, wyniosła 30.9 mld USD (27.6 mld USD rok wcześniej). Skorygowany wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 811.2 mln USD (887.2 mln USD), a marża operacyjna wyniosła 2.6% (3.2%). Wynik netto ostatniego roku obrotowego to 605.0 mln USD w porównaniu do 744.8 mln USD rok wcześniej. 10 marca 2009 Flextronics ogłosił plan restrukturyzacji nakierowany na racjonalizację globalnych zdolności produkcyjnych oraz posiadanej infrastruktury. Plan ten pociągnie za sobą od 220 do 250 mln USD kosztów w ujęciu księgowym oraz od 130 do 150 mln USD w ujęciu gotówkowym. W związku z realizacją programu restrukturyzacji, w 4Q Flextronics zaliczył w koszty księgowe 151 mln USD oraz wydał w ujęciu gotówkowym 95 mln USD, które przeważającej części dotyczyły rekompensat dla odchodzących pracowników. Dodatkowo, w 4Q w koszty zaliczono również 56 mln USD odpisów aktualizacyjnych aktywów. Na dzień dzisiejszy firma nie przewiduje żadnych zmian w realizacji zamierzonych celów restrukturyzacyjnych, które planuje zakończyć w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. ’Skupiamy się obecnie na zarządzaniu tymi aspektami naszych operacji, które znajdują się pod naszą kontrolą, aby zapewnić naszej firmie zdolność do przyszłego wzrostu i uzyskiwania dodatnich wyników’ powiedział Mike McNamara, CEOI Flextronics. ‘Głównymi priorytetami są kontrola kosztów, poprawa wewnętrznej efektywności, redukcja zapasów, zarządzanie kapitałem pracującym, generowanie dodatniego przepływu środków pieniężnych oraz poprawa struktury kapitałowej. Wierzymy w naszą zdolności do adaptacji do obecnych zawirowań ekonomicznych przy zachowaniu zarówno skali naszej działalności jak i przewag konkurencyjnych’.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2