reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 maja 2013

Plan PZ Cormay: przychody w 2013 powyżej 200 mln PLN

Prezes Tomasz Tuora mówi także, że celem firmy jest rentowność netto powyżej 10% i rentowność EBITDA powyżej 20%.


Znaczącą poprawę wyników ma umożliwić akwizycja. W lutym PZ Cormay przez spółkę zależną Orphee nabył 50 proc. akcji firmy Diesse. Prezes Tuora informuje, że Orphee chce wykupić pozostałe 50% akcji Diesse w grudniu 2013 roku. Potrzeba na to minimum 15 mln EUR. - Te środki chcemy pozyskać z emisji akcji Orphee oraz z długu. Obecnie jest za wcześnie, by powiedzieć na jakie proporcje się zdecydujemy - mówi Tomasz Tuora. Grupa zadecydowała o pełnej konsolidacji wyników już od I kwartału 2013 roku. Spółka Orphee, obecnie notowana na NewConnect, ma wejść na rynek główny GPW najwcześniej jesienią tego roku. Obecnie trwają prace nad prospektem emisyjnym. PZ Cormay w I kwartale 2013 roku miał 46,1 mln PLN skonsolidowanych przychodów, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 5,5 mln PLN oraz zysk netto 4,5 mln PLN. Rynkiem strategicznym dla PZ Cormay mają być Chiny. W Stanach Zjednoczonych spółka będzie obecna przez dystrybutora i nie planuje tam budowania własnej organizacji. PZ Cormay kończy pracę nad analizatorem BlueBox. Prezes Tuora zapewnia, że poszczególne moduły są już gotowe i trwa ich integracja. Spółka prowadzi rozmowy w sprawie komercjalizacji aparatu, podpisane są umowy o poufności z Siemensem i Beckmanem. --- Źródło: PAP/Parkiet
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2