reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© rasa-messina-francesca-dreamstime.com Wiązki | 28 maja 2013

Eifelwerk Polska w upadłości likwidacyjnej

Sądu Rejonowy w Wałbrzychu ogłosił upadłość spółki Eifelwerk Polska w Nowej Rudzie obejmującą likwidację jej majątku.


Ogłoszenie ukazało się w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" 27 maja 2013 roku. Sąd, postanowieniem z 10 maja bieżącego roku, wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" o ogłoszeniu upadłości. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka. Zakład Eifelwerk produkujący wiązki działa w Nowej Rudzie od 2006 roku .
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-2