reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 maja 2013

Powstaje Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania agencji wspierającej współpracę nauki i biznesu oraz rozwój innowacyjności w regionie.


Zadaniem agencji będzie promowanie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego regionu, wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i wynalazków powstających w pracowniach naukowców, kreowanie i wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności, a także tworzenie warunków do rozwoju regionalnych klastrów i sieci kooperacyjnych. Agencja będzie wspierać współpracę nauki i biznesu. W planach jest uruchomienie centrum badań na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności z komórką wdrożeniową oraz doradztwo na rzecz przedsiębiorstw i instytucji badawczych, dotyczące pozyskiwania środków na działalność innowacyjną. - Z szeroko rozumianej innowacyjności chcemy uczynić jeden ze znaków firmowych województwa, pokładając w budowanej właśnie agencji i programie komercjalizacji badań naukowych wielkie nadzieje. To droga, którą poszło wcześniej z sukcesem wiele regionów, nie tylko europejskich – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Agencja Innowacji będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ze stuprocentową własnością samorządu województwa. Jej kapitał zakładowy wyniesie 100 tys. PLN. --- Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-2