reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© albert-lozano-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 maja 2013

5 mld EUR na elektronikę w Europie

Środki na inwestycje w przemysł elektroniczny w Europie będą pochodziły z budżetu UE i państw członkowskich.


Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej już od dawna forsuje plany rozwoju produkcji układów scalonych w Europie. - Chcę, aby produkcja chipów (w Unii Europejskiej) została podwojona tak, by stanowiła około 20% produkcji światowej. Chciałabym, aby była wyższa niż produkcja w Stanach Zjednoczonych. Ten cel możemy osiągnąć, o ile odpowiednio zaplanujemy nasze inwestycje - mówi Kroes. Wiceszefowa KE zapowiedziała inicjatywę, dzięki której mają powstać dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. Pieniądze pochodzące z budżetu UE oraz państw członkowskich wesprą współpracę pomiędzy krajami UE oraz badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań. - Inne regiony świata aktywnie inwestują w chipy komputerowe, zatem i Europa nie może pozostać w tyle. Musimy umocnić i połączyć nasze istniejące atuty i rozwinąć nowe mocne strony. W celu umożliwienia takiej transformacji niezbędna jest szybka i zdecydowana koordynacja inwestycji publicznych na poziomie UE, państw członkowskich i regionów - mówi Neelie Kroes. W przemyśle elektronicznym w Europie pracuje 200 tys. osób. Szacuje się, że przedsiębiorcy z sektora elektronicznego zainwestują nawet 100 mld EUR do 2020 roku. Inicjatywa KE ma być dodatkowym wsparciem rozwoju przemysłu elektronicznego na Starym Kontynencie, które pomoże europejskim firmom w utrzymaniu konkurencyjności na światowym rynku. Główne elementy strategii przemysłowej:
  • zwiększone i lepiej skoordynowane inwestycje w działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną − zmaksymalizowanie wpływu inwestycji na poziomie UE i państw członkowskich dzięki ściślejszej współpracy transgranicznej (oczekuje się, że 70 proc. inwestycji publicznych będzie pochodzić z państw członkowskich, a 30 proc. z UE);
  • wzmocnienie trzech europejskich klastrów elektronicznych o światowym znaczeniu: w Dreźnie (DE), Eindhoven (NL)/Leuven (BE) i Grenoble (FR) oraz połączenie ich z innymi europejskimi przodującymi klastrami, takimi jak Cambridge (UK), Karyntia (AT), Dublin (IRL) i Mediolan (IT);
  • strategia skupi się wokół trzech uzupełniających się osi: tańsze chipy (przejście na płytki silikonowe o wielkości 450 mm, surowce do produkcji chipów), szybsze chipy („More Moore”) oraz chipy inteligentniejsze („More than Moore”);
  • zmobilizowanie 10 mld euro środków prywatnych, regionalnych, krajowych i unijnych na realizację wspólnych celów w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym 5 mld euro za pośrednictwem wspólnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Istniejące już siedem lat partnerstwo ma za zadanie objąć cały łańcuch wartości i innowacji w sektorze elektroniki, w tym finansowanie szeroko zakrojonych projektów innowacyjnych, w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.
- Dzięki europejskiej strategii przemysłowej będziemy lepiej przygotowani do przekształcenia innowacji inżynierskich na nadające się do wprowadzenia na rynek technologie - dodaje Neelie Kroes. --- Źródło: europa.eu
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2