reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nickondr-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 maja 2013

PGE Dystrybucja zainstaluje 51 tys. liczników

PGE Dystrybucja przygotowała koncepcję wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania (AMI). Projekt obejmie 51 tys. punktów pomiarowych energii elektrycznej w oddziałach Białystok i Łódź-Miasto.


Pilotaż systemu AMI obejmuje dwie lokalizacje o skrajnie różnej charakterystyce. Jedna z nich dotyczy osiedla mieszkaniowego Retkinia na terenie oddziału Łódź-Miasto o dużym zagęszczeniu odbiorców, druga - gminy Augustów na terenie oddziału Białystok i charakteryzuje się średnim rozproszeniem odbiorców. Zasadniczym celem pierwszego etapu wdrożenia systemu AMI w PGE Dystrybucja jest weryfikacja technicznej i logistycznej możliwości wdrożenia systemu AMI zgodnie ze "Stanowiskiem Prezesa URE". Wybrane obszary wdrożenia spełniają kryteria określone w tym "Stanowisku". W ocenie spółki, uzbrojenie infrastruktury sieciowej w system AMI umożliwi stały monitoring sieci dystrybucyjnej i pozwoli na redukcję strat handlowych i technicznych, skrócenie przerw w dostawach energii oraz ograniczenie kosztów operacyjnych, bilansowania i obsługi klienta. W najbliższych miesiącach PGE Dystrybucja planuje przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz podpisanie umów z dostawcami. Ponieważ budowa zaawansowanej infrastruktury pomiarowej związana jest z integracją technologii z dziedziny energetyki, informatyki i telekomunikacji, PGE Dystrybucja w realizacji projektu AMI przewiduje udział również innych spółek z GK PGE. Do roli integratora PGE Dystrybucja planuje zaangażowanie spółki Exatel – wiodącego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2014 rok.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1