reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kornwa-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 maja 2013

Nowy inwestor dla ZE Lamina

Kubara Investment House kupił od Agencji Rozwoju Przemysłu ponad 63% akcji Zakładów Elektronowych Lamina w Piasecznie.


Na mocy umowy zawartej w środę, inwestor przejmie 669 239 akcji stanowiących 63,56% kapitału Zakładów Elektronowych Lamina S.A. Spółka produkuje elementy elektroniczne, zajmuje się też obróbką i nakładaniem powłok na metale oraz wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. W ramach prowadzonej działalności firma wytwarza m.in. lampy mikrofalowe, półprzewodnikowe przyrządy mocy, świadczy usługi gwarancyjne związane z prowadzoną produkcją a także usługi galwanizerskie. Odbiorcą jej produktów są firmy krajowe i zagraniczne oraz polskie Siły Zbrojne. Lamina aktywnie pracuje nad wdrożeniem nowych wyrobów współdziałając w tym zakresie również z placówkami naukowymi. - Jesteśmy zadowoleni z umowy, dzięki której Lamina pozyska nowego inwestora, a tym samym szansę na dalszy, stabilny rozwój – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu ARP. - Co ważne, porozumienie o sprzedaży akcji zabezpiecza także interesy państwa. Zobowiązuje bowiem kupującego do utrzymania zdolności remontowej, obsługowej i serwisowej w okresie eksploatacji wszystkich wyrobów dostarczanych klientom z sektora obronnego - dodał. Od kilku lat Zakłady Elektroniczne Lamina S.A. w Piasecznie osiągają dodatnie wyniki finansowe. Ich przychody ze sprzedaży za 2012 rok przekroczyły 30 mln PLN, a zysk netto wyniósł ponad 1,5 mln PLN. Aktualnie spółka zatrudnia 160 osób, w tym 130 pracowników na stanowiskach produkcyjnych. ZE LAMINA S.A. działa od 1957 roku, od 1994 jako spółka akcyjna. 30 listopada 2010 roku, w ramach fuzji, ZE LAMINA S.A. przejęła spółkę zależną Laminę Semiconductors International Sp. z o.o. – producenta półprzewodników. --- Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-1