reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© farang-dreamstime.com Wiązki | 15 maja 2013

Nowy prezes w Inkaelek Polska

Stanowisko prezesa w spółce Inkaelek Polska objął Ramon Mondragon Garcia.


Z fotela prezesa ustąpił tym samym Andres Mondragon Garcia po pięciu latach piastowania tej funkcji. Łódzki producent wiązek Inkaelek zwiększył też w ostatnim czasie kapitał zakładowy ze 100 tys. PLN do prawie 3,2 mln PLN. Sociedad de Negocios Mondragón wycofało swoje udziały o łącznej wysokości 99 tys. PLN, a Incaelec S.L.U. zainwestowało 3.195.500 PLN. Informacja na ten temat została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 maja 2013 roku.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-2