reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG S.A. Przemysł elektroniczny | 09 maja 2013

LUG: zaudytowany zysk netto wyniósł 3,05 mln PLN

LUG opublikował zaudytowane wyniki finansowe za 2012 rok. Przychody na poziomie 101,96 mln PLN wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 8%.


Wybrane dane finansowe i realizację prognoz pokazuje poniższa tabela: © LUG - Mimo wielkiej determinacji i pełnej mobilizacji do ostatnich dni IV kwartału, zrealizowaliśmy prognozę wyników na 2012 rok niestety tylko częściowo. Ponad 3 mln PLN zysk netto oraz przychody na rekordowym poziomie blisko 102 mln PLN świadczą jednak o zdrowych fundamentach oraz potwierdzają zdolność do rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. nawet w niesprzyjających okolicznościach – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A. Połowa sprzedaży firmy skierowana jest na rynek krajowy. LUG ma swoje biura regionalne w 9 polskich miastach. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, to produkty polskiego producenta oświetlenia sprzedaje się głównie do krajów Unii Europejskiej. Zatrudnienie na koniec grudnia 2012 roku wynosiło 428 osób. Firma LUG chętnie korzysta ze wsparcia funduszy europejskich, zarówno na badania i rozwój oraz inwestycje, jak i na promocję swoich produktów. LUG Light Factory w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 6.1. Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” podpisała dwie umowy, realizacja których współfinansowała uczestnictwo w międzynarodowych targach „Light & Building” we Frankfurcie nad Menem oraz certyfikacje wyrobów spółki na rynku rosyjskim i niemieckim. Natomiast inwestycje w nowe maszyny dofinansowano z „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
January 17 2020 11:11 V15.3.0-2