reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Carabiner / Dreamstime Nauka | 25 kwietnia 2013

Politechnika Warszawska rozpoczyna współpracę z GTECH Poland

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej podpisał list intencyjny z firmą GTECH Poland. Dzięki temu strony będą współpracować przy opracowywaniu najnowocześniejszych systemów informatycznych, przygotowywanych dla loterii na całym świecie, oraz wspólnie organizować przedsięwzięcia edukacyjne.

W ramach porozumienia Politechnika Warszawska wesprze GTECH Poland w kreowaniu nowych i ulepszaniu istniejących rozwiązań, zarówno w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, jak i tworzenia systemów technologicznych dla loterii na całym świecie. Firma GTECH ze swojej strony umożliwi wykorzystanie swojej kadry i bazy materialnej do realizacji programu dydaktycznego Politechniki Warszawskiej. Pracownicy GTECH przeprowadzą także serię wykładów dla studentów oraz zapewnią opiekę nad przebiegiem praktyk dyplomowych oraz staży w swojej firmie. „Mam nadzieję, że podpisany list intencyjny to dopiero początek owocnej współpracy GTECH z Politechniką Warszawską. Od ponad 20 lat dostarczamy systemy informatyczne dla loterii na całym świecie. Jesteśmy świadomi, że wiele z naszych rozwiązań może być jednak udoskonalonych, a do tego ulepszenia niezbędne jest spojrzenie na nie z innej perspektywy – na przykład naukowej. Uczelnia ma wysoko wykwalifikowaną kadrę, a co za tym idzie studentów z ogromnym potencjałem. Jestem przekonany, że dzięki temu nasze produkty i usługi będą na jeszcze wyższym poziomie, a gracze na całym świecie będą mieli dostęp do coraz szerszego portfolio gier. Polscy studenci będą mogli mówić, że ludzie wygrywają miliony także dzięki ich wiedzy i pracy” – powiedział Jarosław Dąbrowski, Dyrektor ds. Technologii na Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę, GTECH Poland. Współpraca nauki z przemysłem jest jednym z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wpisuje się także w inicjatywę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” w ramach projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym celem tych programów jest stymulowanie powstawania nowych innowacyjnych firm, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i uczelniami, jak również pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, co przyczynia się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. „Praktyczne stosowanie osiągnięć naukowych należy w naszym kraju do gorących tematów ostatnich lat. Liczę, że dzięki współpracy z GTECH możliwe staną się liczne wdrożenia rezultatów badań w praktycznie realizowanych projektach, jak i wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zakończonych wdrożeniami. Dla naszych studentów, prace inżynierskie i magisterskie realizowane we współpracy z GTECH będą okazją do zdobycia doświadczenia w pracy w warunkach dużych, międzynarodowych projektów informatycznych” – powiedział dr inż. Andrzej Zalewski, adiunkt w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. *** GTECH Poland jest częścią firmy GTECH Corporation, będącej liderem w projektowaniu oraz dostarczaniu innowacyjnych systemów loteryjnych i rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Znacząca liczba tych rozwiązań powstaje w warszawskim centrum technologicznym firmy, zatrudniającym ok. 250 osób. Jego pracownicy współpracują z największymi loteriami takimi jak Camelot w Wielkiej Brytanii, czy też fińska loteria Veikkaus Oy – jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie loterii na świecie. Łączne przychody GTECH w 2012 roku wyniosły 993 mln Euro i były o 15,8% wyższe licząc r/r. W marcu br. firma GTECH Poland po raz drugi została laureatem prestiżowej nagrody Top Employers, przyznawanej organizacjom wyróżniającym się w obszarze kształtowania warunków pracy. Jest także partnerem społecznej akcji „Dziewczyny na Politechniki”, promującej wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych podejmowanie studiów na kierunkach ścisłych. Więcej o firmie na stronie www.gtechpoland.com. Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej: jest częścią Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie informatyki (systemy wspomagania decyzji, systemy logistyczne, inżynieria oprogramowania), automatyki i robotyki. Bierze udział w licznych krajowych i europejskich projektach badawczych prowadzonych z udziałem firm krajowych i zagranicznych. Świadczy też usługi doradcze dla instytucji państwowych i firm prywatnych. W ramach działalności dydaktycznej Instytut kształci studentów studiów dziennych oraz organizuje popularne kierunki Studiów Podyplomowych - Zarządzanie Projektami i Zarządzanie Zasobami IT.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 21 2020 17:52 V15.3.3-1