reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© joingate-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 kwietnia 2013

KGHM inwestuje w grafen

KGHM przejął 49% spółki NanoCarbon zajmującej się komercjalizacją grafenu.


NanoCarbon jest spółką utworzoną przez Agencję Rozwoju Przemysłu. NanoCarbon zostanie dokapitalizowana w 2013 roku kwotą 14 mln PLN. Pieniądze przeznaczone będą na badania i wdrożenie produktów wykorzystujących unikalne właściwości grafenu – informuje ARP w komunikacie. Nano Carbon planuje wprowadzić do obrotu handlowego polski grafen już w pierwszym kwartale 2014 r. Jak podkreślają prezesi Agencji Rozwoju Przemysłu oraz KGHM TFI, udział w przedsięwzięciu dwóch dużych partnerów zapewnia wiarygodność projektu, jego bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka finansowego. 10 kwietnia 2013 r. Nano Carbon podpisała ponadto ramową umowę o współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) - jednym z wiodących w skali globalnej ośrodków badań nad grafenem. To krok milowy w realizacji planów spółki. Wcześniej ARP S.A. zakupiła za blisko 1,2 mln zł spektroskop ramanowski – urządzenie badawcze o kluczowym znaczeniu dla prowadzonych w Instytucie badań nad grafenem. Działalność Nano Carbon to jedna z form realizacji przez Agencję Rozwoju Przemysłu programu zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki. W kręgu zainteresowań Nano Carbon znajdują się także projekty spoza głównego nurtu światowych badań nad komercjalizacją grafenu. - Idąc własną drogą nie musimy bezpośrednio konkurować z takimi gigantami, jak Samsung czy IBM,
- Zainwestowaliśmy w projekt perspektywiczny pod względem technologicznym i rynkowym – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP SA.
które pracują nad wyświetlaczami dotykowymi lub mikroprocesorami grafenowymi. Koncentrujemy się na technologiach i aplikacjach, w których Nano Carbon i ITME mają realną szansę osiągnąć przewagę konkurencyjną – wyjaśnia prezes Dąbrowski. Prezes KGHM TFI S.A. Marcin Chmielewski zwraca uwagę, że strategia Grupy KGHM Polska Miedź zakłada nie tylko inwestowanie w sektor wydobywczy, ale także poszukiwanie możliwości wykorzystania pierwiastków i metali w innowacyjnych technologiach przemysłowych.
- Wartość rynku grafenu w najbliższych latach sięgnie setek milionów dolarów - ocenia prezes Marcin Chmielewski.
- Projekt grafenowy, realizowany wspólnie z ARP, świetnie wpisuje się w to założenie – powiedział. - Dzięki aliansowi z ITME mamy silne atuty w światowej rywalizacji na rozwijanie i patentowanie nowych zastosowań rynkowych grafenu – dodał prezes Chmielewski. Nano Carbon ma opracować portfolio produktów grafenowych, które będą sprzedawane w formie gotowych wyrobów, półproduktów lub udostępniane poprzez sprzedaż licencji. We współpracy z wybranymi partnerami branżowymi, spółka finansować będzie technologie i aplikacje, wykorzystujące nowe możliwości technologiczne, wynikające z nakładania grafenu na powierzchnie metaliczne, zwłaszcza miedziane. Wytypowano szereg zastosowań dla energetyki, przemysłu maszynowego i samochodowego, spożywczego, medycznego oraz dla budownictwa. W 2014 roku Spółka planuje wprowadzenie do obrotu handlowego polskiego grafenu na miedzi w ofercie skierowanej do klientów segmentu Academia & Research. Uruchomienie przemysłowej produkcji wyrobów rynkowych na bazie grafenu, Nano Carbon planuje przed upływem 5 lat.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1