reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 23 kwietnia 2009

PartnerTech poprawił wyniki

Szwedzki dostawca usług EMS w 1Q2009 znacznie poprawił swoje wyniki finansowe.

Zysk operacyjny PartnerTech wzrósł do poziomu 9.5 mln SEK (1Q2008: -9.1) i to pomimo niewielkiego spadku sprzedaży z poziomu 612 mln SEK do 594.2 mln SEK. Zysk netto wyniósł 0.5 mln SEK wobec -9.7 mln SEK rok wcześniej. Działalność PartnerTech podzielona jest na sześć segmentów: Defense and Maritime, Industry, Information Technology, MedTech & Instrumentation, CleanTech oraz Point of Sale Applications. Jednym z najszybciej rosnących pod względem sprzedaży segmentów jest sektor Defense and Maritime, w którym obroty zwiększyły się z 48.4 mln SEK do 66.5mln SEK. W segmencie Industry sprzedaż osiągnęła poziom 38.1 mln SEK, natomiast w segmencie MedTech & Instrumentation 98.8 mln SEK (spadek z 111.2 mln SEK) Średnie zatrudnienie w 1Q2009 wyniosło 1.514 osób (1.730), natomiast w efekcie zbycia części aktywów oraz zwolnień, na koniec kwartału stan zatrudnienia wynosił 1.467 (1.713) pracowników.
reklama
reklama
May 12 2021 10:24 V18.17.4-1