reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Jenoptik Przemysł elektroniczny | 23 kwietnia 2009

Flextronics i Jenoptik narażeni na straty

Producent sprzętu do produkcji półprzewodników oraz płaskich wyświetlaczy, Asyst Technologies, Inc., złożył wniosek o ochronę przed wierzycielami.

Japońskie córki firmy - Asyst Technologies Japan Holdings Company, Inc. oraz Asyst Technologies Japan, Inc.- również złożyły analogiczne wnioski na bazie japońskiego prawa upadłościowego. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy, na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, firma podejmowała wysiłki nakierowane na redukcję kosztów oraz zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał pracujący. Jednakże, niedawne kolejne odroczenia zakupów ze strony klientów i związane z tym zmniejszenie przepływów gotówki, w połączeniu z ograniczeniem przez banki dostępności środków, koniecznością dokonywania szybszych płatności dla dostawców firmy oraz brakiem możliwości wygenerowania dostatecznych przepływów gotówki z innych źródeł, zmusiło firmę do poszukiwania ochrony przez wierzycielami na mocy prawa upadłościowego, w celu umożliwienia firmie przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Według serwisu Interactive Investor, Flextronics Manufacturing Ltd jest największym wierzycielem Asyst Technologies, który nie posiada zabezpieczeń swojego długu w wysokości 3.3 mln USD. Również niemiecki Jenoptik posiada niezabezpieczoną wierzytelność w wysokości 515 tysięcy USD.
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2