reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 21 kwietnia 2009

Micronic Laser Systems przejmuje MYDATA

Micronic Laser Systems oraz Skanditek Industriförvaltning podpisali list intencyjny w sprawie przejęcia MYDATA.

Transakcja przewiduje zapłatę dla Skanditek Industriförvaltning oraz pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych MYDATA w formie nowo wyemitowanych akcji Micronic Laser Systems. W efekcie transakcji Skanditek Industriförvaltning stanie się największym akcjonariuszem Micronic, obejmując 38% kapitału i głosów. Połączone firmy będą miały około 1.2 mld SEK obrotu rocznie, a zatrudnienie wyniesie 640 osób. Obie firmy łącznie mają swoich reprezentantów w 40 krajach. MYDATA stanie się częścią firmy giełdowej, w której większościowy pakiet będzie posiadał dotychczasowy właściciel, Skanditek. Kluczową przesłanką fuzji jest chęć pełniejszego wykorzystania atutów obu firm na polu rozwoju sprzętu dla przemysłu elektronicznego. Połączona firma będzie też silniejsza finansowo, przez co zostaną stworzone lepsze warunki dla jej rozwoju. Podstawą połączenia Micronic oraz MYDATA są kluczowe kompetencje posiadane przez obie firmy. Połączona firma będzie w stanie wykorzystać synergie na polu działalności operacyjnej, w szczególności w takich obszarach jak rozwój sprzętu i sama produkcja, poprzez wspólne wykorzystanie swoich doświadczeń i know-how. ’Dziś obie firmy operują w dwóch różnych segmentach rynku elektronicznego. Istniej jednak silny trend, kreowany przez rozwój elektroniki użytkowej, zbliżania się rynków półprzewodników oraz SMT. Widzimy interesujące i realne możliwości połączenia technologii obu firm w celu lepszego wykorzystania możliwości w tym nowym segmencie’ powiedział CEO MYDATA, Bengt Broman. Połączona firma będzie w dalszym ciągu prowadzić obie działalności osobno. W przypadku segmentu SMT, firma zachowa swój dotychczasowy strategiczny kierunek działań bez zmian, skupiając się na elastycznych rozwiązaniach dla produkcji elektronicznej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2