reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 marca 2013

Dobre wyniki Aplisensa

Sprzedaż Grupy osiągnęła poziom 82 mln PLN i wzrosła o 18,4% r/r. Znacznie poprawiły się też zyski.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rocznego raportu Grupy Aplisens (w nawiasach dane za rok 2011):
  • przychody netto ze sprzedaży 82,049 mln PLN (69,311 mln PLN)
  • zysk operacyjny: 18,063 mln PLN (16,367 mln PLN)
  • zysk netto: 14,976 mln PLN (11,451 mln PLN)
  • zysk netto na akcję: 1,16 PLN (0,94 PLN)
Największy wzrost sprzedaży został osiągnięty na rynkach WNP, tj. 47% w stosunku do roku 2011. W Rosji odnotowano 55% wzrostu, a na Białorusi 9%. Adam Żurawski, prezes Aplisens, w swoim oświadczeniu podkreślił ponadto, że nawet na pomimo kryzysu gospodarczego udało się w niektórych krajach Unii Europejskiej zwiększyć sprzedaż o 15%. Sprzedaż na rynki zagraniczne w 2012 roku wyniosła 58%, firma pracowała nad umocnieniem pozycji na tych rynkach. Najbardziej dynamicznie rozwijała się spółka Aplisens Czechy – odnotowano ponad dwuktrotny wzrost przychodów na rynku czeskim i słowackim. W najbliższych latach Aplisens zamierza powołać kolejne spółki dystrybucyjne w krajach UE. Natomiast działalność spółki Aplisens France została zawieszona. Powodem tej decyzji były słabe wyniki sprzedaży oraz osłabienie koniunktury na rynku francuskim. Aplisens rozpoczął budowę zakładu produkcyjnego w SSE Euro-Park Wisłosan w Radomiu. Wartość inwestycji to 30 mln PLN, produkcja ma się rozpocząć w przyszłym roku. Planowane jest dalsze zwiększanie potencjału produkcyjnego zakładu, aż do osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej w 2017 roku. Aplisens pozytywnie patrzy w przyszłość i przewiduje wysokie tempo rozwoju na rynkach wschodnich w 2013 roku. Według opinii zarządu, sprzedaż na rynku krajowym powinna się utrzymać na poziomie z 2012 roku.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2