reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dirk-ercken-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 marca 2013

W branży RTV/AGD więcej zwolnień niż nowych miejsc pracy

– Firmy z sektora RTV/AGD nie podchodzą zbyt optymistycznie do kwestii zwiększenia zatrudnienia – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor ManpowerGroup.

Jak pokazują wyniki raportu ManpowerGroup „Trendy HR w sektorze RTV/AGD”, aż 72% respondentów zadeklarowało, że odczuwa spowolnienie gospodarcze. Zdecydowana większość firm zauważa znaczne pogorszenie, oceniając obecną koniunkturę jako słabą oraz niestabilną. Jednak część ankietowanych określiła aktualne warunki do prowadzenia biznesu w Polsce jako umiarkowanie dobre. A jak wyglądają plany rekrutacyjne firm? Tylko co piąty badany przedsiębiorca (22%) zamierza zwiększyć zatrudnienie w najbliższych kwartałach lub też w dalszej perspektywie. Co gorsza, wprowadzenie redukcji w ciągu najbliższych miesięcy zadeklarowało czterech na dziesięciu pracodawców (39%). Znaczną grupę pracodawców stanowią ci, którzy wahają się jeszcze z decyzjami kadrowymi (ok. 40%). Większość pracodawcy sektora RTV/AGD nie ma problemu z pozyskaniem kandydatów na istotne dla działalności firmy stanowiska (56%). Niemniej aż 44% przedsiębiorców skarży się na brak kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami. Wynika to z ograniczonej liczby specjalistów na rynku, brak mobilności pracowników a także z dużego popytu na specjalistów, którzy posiadają wymagane kompetencje. Liczy się doświadczenie. Prawie wszyscy badani pracodawcy (94%) uznali, że kluczowe kompetencje są zdobywane przez pracowników w trakcie pracy a nie na etapie edukacji. – Firmy z sektora RTV/AGD nie podchodzą zbyt optymistycznie do kwestii zwiększenia zatrudnienia. Plany rekrutacyjne, ma co piąty badany przedsiębiorca. Wynikają one między innymi z trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy na kluczowe dla działalności organizacji stanowiska – komentuje wyniki badania Tomasz Walenczak, dyrektor Manpower. – Wyzwaniem dla przedsiębiorców jest pozyskanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, przede wszystkim na stanowiska inżynierów, ale również techników, pracowników utrzymania ruchu, wykwalifikowanych pracowników fizycznych i kierowników – dodaje Tomasz Walenczak. Czynnik płacowy odgrywa istotną rolę w branży RTV/AGD. Prawie trzech na czterech badanych pracodawców (72%) zwiększyło wynagrodzenia w 2012 r. Jeśli chodzi o plany przedsiębiorców na 2013 r., połowa respondentów zadeklarowała, że w ich firmie nastąpi wzrost pensji pracowników. Formą poprawy warunków zatrudnienia są również dodatkowe benefity, które oferuje większość badanych firm (67%). Przedsiębiorstwa stosują różne formy dodatków pozapłacowych. Najpopularniejsze to szkolenia, które wykorzystuje 83% firm a także różne programy motywacyjne, które funkcjonują w sześciu na dziesięć badanych przedsiębiorstw (58%). Z przeprowadzonego przez ManpowerGroup badania „Trendy HR w sektorze RTV/AGD”, wyłania się obraz branży o stabilnej pozycji na rynku, która zmaga się jednak z wyzwaniami współczesnego świata pracy. Innowacyjne podejście do kwestii związanych z polityką personalną i zrozumienie, że to ludzie są kapitałem współczesnych firm wydają się być najlepszą strategią w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie pracy. – Utrzymujące się od wielu miesięcy globalne spowolnienie gospodarcze jest odczuwane coraz dotkliwiej przez polski rynek. Takie sygnały otrzymujemy od naszych partnerów biznesowych – komentuje Tomasz Walenczak, Dyrektor Manpower – Aby zwiększyć swoją efektywność, firmy z branży RTV/AGD coraz częściej decydują się na wdrażanie wciąż nowych na naszym rynku rozwiązań, do których należy outsourcing procesów i funkcji. Wyniki badania przeprowadzonego przez ManpowerGroup pokazują, że elastyczne formy zatrudnienia, głównie praca tymczasowa, stanowią istotny element polityki personalnej w większości firm RTV/AGD – dodaje Tomasz Walenczak. --- Przeprowadzone przez ManpowerGroup badanie w sektorze RTV/AGD miało na celu poznanie obecnej sytuacji oraz planów firm działających w tym sektorze. Ankieta on-line zrealizowana została w listopadzie 2012 r. Respondentami były osoby odpowiedzialne za politykę personalną oraz zarządzające firmami działającymi w branży RTV/AGD.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2