reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yuriy-chaban-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 marca 2013

Zysk netto w górę o 116 procent

Wyniki finansowe Integer.pl mogą budzić zazdrość. Po czterech kwartałach spółka odnotowała zysk netto 49,43 mln PLN, co daje wzrost o 116,3% względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Rafal Brzoska, prezes Grupy Integer.pl, znalazł się na liście 100 Najbogatszych Polaków opublikowanej w zeszłym tygodniu przez Forbes. Nic dziwnego, zysk osiągany przez producenta paczkomatów InPost rośnie jak na drożdżach. Skonsolidowane wyniki Grupy Integer.pl za 2012 r.:
  • przychody: 281,85 mln PLN (+13,2% r/r)
  • zysk operacyjny: 51,77 mln PLN (+82% r/r)
  • zysk na jedną akcję: 8,32 PLN (+116% r/r)
W IV kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Integer.pl wyniosły 82,31 mln PLN i były wyższe o niemal 9% względem ostatniego kwartału 2011 r. Jednocześnie - w związku ze znaczącym przyspieszeniem procesu inwestycyjnego na zagranicznych rynkach w ramach rozwoju sieci easyPack i tym samym zdarzeniami jednorazowo zmniejszającymi wynik na działalności podstawowej - Grupa Integer.pl odnotowała w IV kwartale 2012 r. niższy zysk netto i zysk operacyjny w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Paczkomaty były wdrażane na sześciu rynkach zagranicznych (zamiast planowanych trzech) i jednorazowe koszty związane z intensyfikacją inwestycji wpłynęły na wyniki czwartego kwartału. Oznacza to jednak, że wdrożenia zostaną zakończone wcześniej niż zakładano, co gwarantuje szybsze osiągnięcie progu rentowności, a w perspektywie długookresowej również wzrost sprzedaży dzięki wysokomarżowym produktom i usługom Grupy Integer.pl. -Międzynarodowa ofensywa – bazująca na rozwoju sieci easyPack – wiąże się aktualnie z ogromnymi inwestycjami, które jak najbardziej przewidywaliśmy wchodząc w ten projekt. Między innymi dlatego też podjęliśmy decyzję o współpracy z funduszem PineBridge Investments. Zakładamy, że nasze działania na rynkach zagranicznych jeszcze przez kilka miesięcy mogą generować znaczące nakłady, co znajdzie również odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez Grupę wynikach finansowych. Paczkomaty InPost - pod kątem sprzedaży technologii – są rentowne od samego początku. Natomiast break-even w przypadku projektu easyPack spodziewany jest jeszcze w 2013 roku. Oznacza to tym samym, że już od 2014 roku Grupa Integer.pl zacznie zarabiać również na tym projekcie – zapowiada Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl. © Integer.pl
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-1