reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© roza-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 marca 2013

Zysk Relpolu wzrósł prawie o jedną trzecią

Relpol ogłosił rozszerzony raport skonsolidowany za IV kw. 2012 r . Zysk netto jest o 31% wyższy niż w 2011 roku.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Relpol za 2012 rok:
  • przychód: 116 792 tys. PLN (113 117 tys. PLN w 2011 r.)
  • zysk operacyjny: 10 743 tys. PLN (9 102 tys. PLN w 2011 r.)
  • zysk netto: 9 031 tys. PLN (6 892 tys. PLN w 2011 r.)
Przychody, marże i zysk netto Grupy Relpol były w ostatnim roku wyższe niż 2011. Zysk netto wzrósł aż o 31% r/r, mimo słabego czwartego kwartału. W 4Q/2012 zysk netto Grupy wyniósł 655 tys. PLN, co wobec 2 119 tys. PLN zysku wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, oznacza spadek o 69%. Zwiększyła się rentowność sprzedaży: brutto +2,6 punktu procentowego w porównaniu do 2011 r., netto +1,7 pp. Poprawa wynika z wyższej dynamiki przychodów i ograniczenia kosztów. Jak podaje w swoim raporcie Relpol, osiągnięte wyniki Grupa zawdzięcza między innymi wykorzystaniu sytuacji rynkowej, zwiększeniu mocy produkcyjnych, zmianom technologicznym oraz efektom działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w latach 2010–2011 r. W ciągu ostatnich kilku lat sukcesywnie likwidowano spółki zależne przynoszące straty. W trakcie likwidacji są obecnie 2 spółki: Relpol France i Relpol Baltija. Grupa Relpol zatrudnia 799 osób (według danych na ostatni dzień grudnia 2012 r). Jest to o 70 osób więcej niż na koniec 2011 r., co wynika głównie z powodu wzrostu zatrudnienia w Relpol Elektronik oraz w DP Relpol Altera, gdzie przeniesiona została produkcja z Relpol Baltija.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-2