reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tom-schmucker-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 lutego 2013

Spór o patenty Philipsa - aktualizacja

Dwa tygodnie temu Marek Orłowski, prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego (PZPO) mówił o bezprawnych żadaniach Philipsa dotyczących opłat patentowych. Philips opublikował komunikat w tej sprawie.

Orłowski podkreślał w "Pulsie Biznesu", że według opinii Urzędu Patentowego, Philips powołuje się także na patenty, które nie obowiązują w Polsce. Sprawa została wówczas zgłoszona o UOKiK. W odpowiedzi, prezes Philips Polska Marek Huzarewicz wystosował oświadczenie dotyczące polityki licencyjnej spółki, w szczególności Programu Licencyjnego LED. Treść oświadczenia firmy Philips w sprawie polityki licencyjnej firmy: "Od wielu lat Philips dokonuje istotnych inwestycji w badania i rozwój technologii oświetlenia diodowego (LED). W ich efekcie, firma posiada szeroki zasób patentów, dotyczących wybranych technicznych aspektów funkcjonowania LED-owych opraw oświetleniowych i zamienników żarówek. W 2008 r. Philips zdecydował się na upublicznienie i udostępnienie własnych zasobów patentowych innym przedsiębiorstwom działającym na tym rynku, aby mogły one skorzystać z technologii firmy. (...) Program Licencyjny LED jest oferowany przedsiębiorstwom, które sprzedają gotowe produkty, takie jak LED-owe oprawy oświetleniowe lub zamienniki żarówek, opatrzone znakiem towarowym tych przedsiębiorstw. Licencja ma zastosowanie wyłącznie do produktów, które wykorzystują co najmniej jeden patent oferowany w ramach Programu Licencyjnego Philips, wyłącznie w kraju, w którym Philips posiada taki patent (przy czym może być to zarówno kraj, w którym dany produkt jest wytwarzany, jak i w którym jest on sprzedawany). Zważywszy na to, Philips zakłada, że Program Licencyjny LED może zainteresować także polskie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją sprzedaż w Polsce lub eksportują swoje produkty do krajów, w których stosowane są patenty Philips. Licencjonowane przedsiębiorstwa wnoszą opłaty licencyjne wyłącznie i tylko w zakresie, w jakim korzystają z patentów LED. Lista patentów obowiązujących w ramach Programu Licencyjnego LED w Polsce: © Philips Pozostałe patenty, na które się powołujemy obowiązują w krajach do których firmy sprzedają swoje produkty. Wszystkie przedsiębiorstwa, do których Philips skierował propozycje podjęcia rozmów licencyjnych, oferują pod swoim znakiem towarowym produkty, które w przypadku, jeśli są kierowane do sprzedaży w krajach, w których są stosowane patenty Philips, wymagają stosownej licencji. Wśród wspomnianych krajów znajdują się m.in. Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Przedsiębiorstwa te uczestniczyły w branżowych targach w Niemczech, podczas których oferowały swoje produkty. Reklamują one też swoje produkty na stronach internetowych w angielskiej wersji językowej, niektóre z nich posiadają również organizacje sprzedażowe w krajach, w których stosowane są patenty Philips. W konsekwencji, umowy licencyjne, obejmujące patenty Philips, mają zastosowanie w przypadku tych przedsiębiorstw. Żadne przedsiębiorstwo nie podlega obowiązkowi zawierania umowy licencyjnej, w przypadku jeśli takie przedsiębiorstwo nie wykorzystuje licencjonowanych patentów w procesie wytwarzania lub sprzedaży produktów oznaczonych własnym znakiem towarowym w krajach, gdzie patenty te mają zastosowanie. Philips posiada w Polsce swoje patenty w ramach Programu Licencyjnego LED, które mogą być wykorzystywane przez licencjonowane przedsiębiorstwa." Marek Huzarewicz Prezes Philips Polska
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 27 2020 09:09 V15.4.3-1