reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator Przemysł elektroniczny | 22 lutego 2013

Kierunki rozwoju Apator na 2013

Apator na bieżący rok zaplanował wzrost przychodów o 5-10%. Sprawozdanie finansowe określa bliżej konkretne działania, jakie firma chce podjąć w roku 2013 celem wzrostu przychodów.

Ekspansja geograficzna Grupa Apator skupia się na następujących kluczowych rynkach geograficznych: kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Rosja oraz WNP, Niemcy i Austria, Kraje Beneluksu, Wielka Brytania, Szwajcaria, Turcja. Jednym z najważniejszych obszarów rozwoju grupy kapitałowej Apator jest region Europy Centralnej i Wschodniej. Do celów strategicznych firma zalicza także osiągnięcie silnej pozycji marki Apator na wyżej wymienionych rynkach. Rozwój technologiczny Grupa Apator stawia na rozwój technologii, produktów i usług związanych z oszczędnym gospodarowaniem energią, pomiarami, optymalizacją pracy sieci, nowoczesnej aparatury łączeniowej. Firma zainteresowana jest także oferowaniem kompleksowych usług dla przemysłu i odbiorców instytucjonalnych zmierzających do optymalizacji zużycia energii i innych mediów (doradztwo, oprogramowanie, hardware, software). Grupa Apator będzie dostarczała produkty wspierające dla sektorów związanych z odnawialnymi źródłami energii i rozwijała ofertę usług inwentaryzacji (paszportyzacji) majątku sieciowego dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Rozwój systemowy Grupa Apator zamierza utrzymać pozycję lidera polskiego rynku pomiarowego. Firma chce także uczestniczyć w pierwszych dużych wdrożeniach systemów zdalnego odczytu i zarządzania pomiarami za granicą. Rozwój multi- energetycznych systemów zostanie przyśpieszony przez porozumienia, alianse, zakupy gotowych technologii, licencji i firm. Akwizycje ‘Mamy świadomość, że nasz rozwój organiczny ma zbyt wolne tempo, dlatego będziemy dalej przejmować inne podmioty' mówi dla dzisiejszego Parkietu Janusz Niedźwiecki, prezes Apatora. Największe nadzieje wiążemy z rynkiem niemieckim. To ogromy rynek w każdym asortymencie, jaki produkujemy. Zależy nam, by mocniej tam się rozwinąć. Strategiczne znaczenie mają też dla nas Rosja i Wielka Brytania’ Rozszerzenie bazy klientów Grupa Apator zamierza zaoferować dotychczasowe i nowe produkty oraz usługi dla nowych grup klientów. Poza przemysłem i odbiorcami instytucjonalnymi firma kieruje swoją ofertę także do instalatorów, integratorów, spółdzielni mieszkaniowych i zamierza wzmocnić swój udział w sprzedaży do przedsiębiorstw dystrybucji wody i ciepła. Grupa Apator będzie także wprowadzała do produkcji nowe rodzaje zaawansowanych liczników elektronicznych o zwiększonej precyzji i z lepszymi możliwościami zdalnej komunikacji. Apator współpracuje przy projektowaniu standardów dla smart meteringu w Polsce. Pozostałe czynniki Jednym z celów strategicznych jest stałe podnoszenie niezawodności i jakości wyrobów, która pozwoli na zwiększenie udziału w wymagających rynkach zagranicznych (Europa Zachodnia). Grupa Apator bierze coraz większy udział w sojuszach, konsorcjach oraz inicjatywach strategicznych zmierzających do popularyzacji idei „smart metering” i ustanowienia polskich i europejskich standardów pomiarowych
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2