reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Blotty / Dreamstime Przemys艂 elektroniczny | 21 lutego 2013

Prognoza wyników Apator na 2013

W uzupe艂nieniu dzisiejszych wynik贸w za rok 2012, Apator przedstawi艂 r贸wnie偶 prognoz臋 wynik贸w finansowych na rok 2013.
Zarz膮d Apator SA podaje prognoz臋 skonsolidowanych wynik贸w finansowych na 2013 rok, kt贸ra przedstawia si臋 nast臋puj膮co: - skonsolidowane przychody ze sprzeda偶y og贸艂em w przedziale 700 mln z艂 鈥 730 mln z艂 - ca艂kowity skonsolidowany zysk netto w przedziale 68 mln z艂 鈥 71 mln z艂 - skonsolidowany zysk netto przypadaj膮cy akcjonariuszom sp贸艂ki podmiotu dominuj膮cego w przedziale 63 mln z艂 鈥 66 mln z艂 Przy sporz膮dzaniu powy偶szej prognozy uwzgl臋dniono: - wysoki poziom sprzeda偶y realizowany przez wszystkie sp贸艂ki grupy Apator - intensywn膮 dzia艂alno艣膰 sp贸艂ki Newind sp. z o. o. na rynku IT - prowadzenie dzia艂alno艣ci sp贸艂ki Apator SA w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - wysoki udzia艂 sprzeda偶y eksportowej w przychodach ze sprzeda偶y og贸艂em - przyj臋ty kurs euro na 艣rednim poziomie rocznym 4,10 z艂 - poziom kontrakt贸w terminowych oraz ich wp艂yw na wynik finansowy grupy Apator - sk艂ad grupy kapita艂owej Apator obejmuj膮cy sp贸艂ki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Mining sp. z o. o., Apator Control sp. z o. o., Apator Elektro SA, Apator GmbH, grup臋 Apator Powogaz (Apator Powogaz SA, Apator Telemetria sp. z o. o., Apator Metroteks sp. z o. o., Apator Metra s. r. o., Teplovodomer SA), Apator Rector sp. z o.o. wraz z Newind sp. z o. o. oraz Apator Metrix SA wraz z GWi Ltd.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 19 2019 15:52 V12.2.2-2