reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Blotty / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 21 lutego 2013

Prognoza wyników Apator na 2013

W uzupełnieniu dzisiejszych wyników za rok 2012, Apator przedstawił również prognozę wyników finansowych na rok 2013.

Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2013 rok, która przedstawia się następująco: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem w przedziale 700 mln zł – 730 mln zł - całkowity skonsolidowany zysk netto w przedziale 68 mln zł – 71 mln zł - skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki podmiotu dominującego w przedziale 63 mln zł – 66 mln zł Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono: - wysoki poziom sprzedaży realizowany przez wszystkie spółki grupy Apator - intensywną działalność spółki Newind sp. z o. o. na rynku IT - prowadzenie działalności spółki Apator SA w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - wysoki udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem - przyjęty kurs euro na średnim poziomie rocznym 4,10 zł - poziom kontraktów terminowych oraz ich wpływ na wynik finansowy grupy Apator - skład grupy kapitałowej Apator obejmujący spółki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Mining sp. z o. o., Apator Control sp. z o. o., Apator Elektro SA, Apator GmbH, grupę Apator Powogaz (Apator Powogaz SA, Apator Telemetria sp. z o. o., Apator Metroteks sp. z o. o., Apator Metra s. r. o., Teplovodomer SA), Apator Rector sp. z o.o. wraz z Newind sp. z o. o. oraz Apator Metrix SA wraz z GWi Ltd.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1