reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 lutego 2013

Binary Helix na stracie

W 2012 roku spółka Binary Helix zanotowała stratę netto na kwotę prawie 700 tys. PLN.

W czwartym kwartale 2012 r. Binary Helix osiągnęła przychody netto w wysokości 252 tys. PLN, głównie ze sprzedaży reduktorów. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 1,766 mln PLN. Strata netto za cały rok 2012 r. wyniosła 695 tys. PLN, natomiast poprzedni rok przyniósł zysk netto w wysokości 355,86 tys. PLN. Tylko w czwartym kwartale strata wyniosła 223 tys. PLN. W związku z opublikowanymi wynikami, zarząd spółki podjął decyzję o odwołaniu prognoz finansowych na 2013 r. Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na wygenerowaną stratę jest brak wystarczających środków obrotowych na realizację zamówień oraz koszty kontynuowanych prac badawczo-rozwojowych – pisze Binary Helix w swoim raporcie. Spółka wskazuje też na brak przychodów z umowy z firmą POL-TV Multimedia z Opola oraz z projektów dla branży górniczej. W pierwszym przypadku, Binary Helix czeka na potwierdzenie przez dystrybutora technicznych możliwości sprzedaży reduktorów w związku z przeprowadzonymi audytami. W drugim – klient otrzymał urządzenia górnicze do testów i wymaga dodatkowej weryfikacji przez naukowców. W tym celu Binary Helix podjął współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Binary Helix w ostatnich miesiącach 2012 r. zawarł cztery umowy dystrybucyjne z firmami: Introl (Katowice), Sidus (Zielona Góra), Eko Energy (Wrocław) oraz iracką firmą Advanced Technologies Company.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1