reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexan24 dreamstime.com Rynki | 15 lutego 2013

Rynek AMI będzie się szybko rozwijał

Normy prawne i standaryzacja będą katalizatorem rozwoju rynku zaawansowanej infrastruktury pomiarowej – pisze w swoim raporcie Frost & Sullivan.

Frost & Sullivan w raporcie „Europejski rynek zaawansowanej systemów inteligentnego opomiarowania (Advanced Metering Infrastructure, AMI)” ocenia, że przychody związane z AMI w Europie wzrosną z 1,13 mld USD w 2011 r. do 3,72 mld USD w 2016 r. Analiza obejmuje inteligentne liczniki (ang. smart meters), instalacje, systemy i sieci komunikacji, zarządzanie danymi pomiarowymi (ang. Meter Data Management, MDM) oraz zarządzanie danymi odbiorców i programów. - Nowe technologie inteligentnych sieci (ang. smart grids), które wspierają bardziej efektywne zarządzanie energią, wpłyną na zwiększenie poziomu instalacji AMI w Europie – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. - Oczekuje się, że rynek będzie się szybko rozwijał nie tylko w sektorze smart meters czy instalacji, ale także w segmentach sieci komunikacyjnych, MDM czy zarządzania danymi. Pomimo oczywistych korzyści, wprowadzenie inteligentnych liczników jest różne w różnych regionach. Rynek rozwija się o wiele szybciej w Europie Zachodniej niż w Europie Północnej. Z kolei w Europie Centralnej i Wschodniej (Central & Eastern Europe, CEE) wciąż brakuje rozwiązań regulacyjnych oraz zakrojonych na szeroką skalę projektów wdrożeniowych. Oczekuje się jednak, że region CEE podąży za doświadczeniem i rozwiązaniami Europy Zachodniej. - Gdy w Europie Centralnej i Wschodniej rozpocznie się wdrażanie rozwiązań AMI na szeroką skalę, to szybkość ich wprowadzania będzie o wiele większa niż w Europie Zachodniej”– uważają analitycy Frost & Sullivan. Wprowadzenie rozwiązań ustawowych, rosnąca konkurencja, starzejąca się infrastruktura, a także dostępność nowych technologii będą bodźcem do inwestycji w dziedzinie zaawansowanych technologii pomiarowych i technologii inteligentnych sieci. Ponadto w państwach członkowskich UE, w których nadal nie ma odpowiednich regulacji, można się spodziewać wdrożenia rozwiązań AMI na dużą skalę po roku 2015, w związku z koniecznością wypełnienia Trzeciej Dyrektywy Energetycznej UE. Brak dopelnienia tego obowiązku grozi bowiem wysokimi karami. - AMI jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celu energetycznego UE „20/20/20", zgodnie z którym do 2020 r. 80% gospodarstw domowych musi być wyposażonych w inteligentne liczniki. Pełne wdrożenie tego projektu powinno nastąpić w 2022 r. Dlatego też regulacje rządowe będą kluczowym bodźcem do wdrożenia AMI – wyjaśniają analitycy z Frost & Sullivan. Obok legislacji, główną rolę dla perspektyw rozwoju rynku odgrywa również brak standardów dotyczących komunikacji i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych jest niezwykle istotną kwestią szczególnie dla Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. Brak odpowiednich rozwiązań skutkował opóźnieniem w realizacji planów wdrożenia inteligentych liczników. - Standaryzacja prawdopodobnie wpłynie na sprzedaż inteligentnych liczników, a także na rozwój i innowacje – podsumowują analitycy Frost & Sullivan.- Dostępność urządzeń spełniających wymagania bezpieczeństwa, zgodne z normami oraz lokalnym ustawodawstwem najprawdopodobniej zachęci odbiorców do zastosowania rozwiązań inteligentego opomiarowania. --- Źródło: Frost & Sullivan
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-1