reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Sitronics Przemysł elektroniczny | 16 kwietnia 2009

600 mln zł na infrastrukturę badawczą

Ponad 600 mln zł podzielą pomiędzy siebie uczelnie, które uzyskały dofinansowanie swoich inwestycji w zakończonym właśnie konkursie o fundusze ze środków strukturalnych. Pula środków została zwiększona o 200 mln.

Jak powiedziała minister Barbara Kudrycka, dofinansowanie otrzyma 16 inwestycji. Najwięcej - 280 mln zł - dostanie Uniwersytet Warszawski na budowę Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych w Kampusie Ochota. Z kolei najwyżej oceniony został wniosek Instytutu Fizyki PAN w Krakowie o dofinansowanie programu budowy nowoczesnego mikroskopu elektronowego, służącego do badań nanotechnologicznych. Pieniądze to środki z Unii Europejskiej, zagwarantowane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na ‘rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym’. Początkowo w konkursie zaplanowano rozdzielenie około 400 mln zł, ostatecznie będzie to jednak ponad 600 mln zł. Pula środków została zwiększona o 200 mln, bo zgłoszone do konkursu wnioski zostały bardzo wysoko ocenione i resorty nauki oraz rozwoju regionalnego uznały, że warto już teraz dofinansować więcej inwestycji, zamiast ogłaszać następny konkurs. ’Jedną z najpoważniejszych słabości polskiej nauki jest słabość infrastruktury badawczej. Nasze zespoły znakomitych naukowców nie mają dostępu do najnowocześniejszego sprzętu. Jesteśmy przekonani, że dzięki funduszom strukturalnym ta sytuacja w Polsce ma szansę ulec zmianie’ powiedziała minister Kudrycka. Jak dodała, duża część środków z funduszy UE przeznaczonych na rozwój instytucji naukowych i akademickich może być wykorzystana właśnie na rozbudowę infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Kolejne konkursy na rozbudowę uczelni i instytucji naukowych będą stopniowo ogłaszane na stronach internetowych MNiSW. Podobnie będzie z konkursami na dofinansowanie konkretnych projektów badawczych. Część konkursów będzie ponadto ogłaszana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki unijne przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie badań w naukach ścisłych i technicznych.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1