reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© enruta-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 lutego 2013

Bumar Elektronika kończy prace nad unijnym projektem

Bumar Elektronika finalizuje prace nad projektem „Air Guidance and Surveillance 3D – ARGUS 3D” współfinansowanym przez Unię Europejską.

Projekt „Air Guidance and Surveillance 3D” – ARGUS 3D realizowany jest przez międzynarodowy zespół specjalistów z 5 krajów: Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Polski reprezentowanej przez Bumar. Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie nowatorskiego i zaawansowanego technologicznie sytemu wczesnego wykrywania nieoczekiwanych i nieprzewidywalnych zagrożeń, np. terrorystycznych, których źródłem mogą być załogowe lub bezzałogowe obiekty latające, w tym jednostki o niewielkich rozmiarach i lecące na niskich pułapach. W ramach projektu prowadzono prace badawcze mające na celu usprawnienie istniejących systemów kontroli powietrznej poprzez poprawę ich parametrów. Rozwiązania naukowe i techniczne ARGUS 3D oparte są na systemie monitorowania przestrzeni powietrznej i lokalizacji celów w trzech wymiarach (stąd określenie 3D). Architektura systemu łączy tradycyjne oraz niekonwencjonalne systemy radarowe oparte na sensorach bistatycznych, odbierających sygnały nadawane przez typowe radary lotniskowe, oraz odbiornikach pasywnych, wykorzystujących fale nadajników radiowych FM i naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Wyniki przeprowadzonych analiz, badań i eksperymentów wskazują, że rozbudowa obecnie funkcjonujących systemów kontroli ruchu lotniczego o rozwiązania ARGUS 3D pozwoli istotnie zwiększyć zdolności rozpoznania sytuacji powietrznej i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i infrastruktury. W projekcie ARGUS 3D Bumar Elektronika S.A. odpowiedzialna była za badania związane z siecią odbiorników bistatycznych, współpracującą z radarem lotniskowym. Sieć taka umożliwia wykrywanie i lokalizację obiektów w przestrzeni powietrznej, w szczególności obiektów o małych rozmiarach, i obiektów trudno wykrywalnych typu „stealth”. Opis projektu Pierwszym elementem składowym koncepcyjnego systemu ARGUS 3D są dwu- i trójwspółrzędne radary pierwotne zarówno bliskiego, średniego jak i dalekiego zasięgu. Uzyskane wyniki dają możliwość dokładniejszego określania pozycji obiektów w przestrzeni w oparciu o dane z wielu takich sensorów ze szczególnym uwzględnieniem precyzyjnego wyznaczania wysokości obiektów. Drugim elementem systemu są sieci bistatycznych radarów pasywnych. Radary pasywne są specjalnym typem radarów, w których wykrywanie obiektów dokonuje się w oparciu o jednoczesną analizę sygnału radiowego pochodzącego bezpośrednio od nadajnika sygnałów radiowych (np. radar tradycyjny lub nadajniki radiowe i telewizyjne) oraz tego samego sygnału odbitego od lecącego obiektu. Ze względu na brak nadajnika systemy pasywne są prostsze oraz tańsze w produkcji i eksploatacji. Brak potrzeby emisji mocy własnej powoduje, że urządzenia tego typu mogą być zlokalizowane również w sąsiedztwie obszarów zamieszkałych. Trzecim elementem systemu jest podsystem akwizycji i fuzji danych, który łączy dane pochodzące z aktywnych i pasywnych sensorów systemu ARGUS 3D, umożliwiając kompleksową analizę sytuacji w przestrzeni powietrznej, a w szczególności klasyfikację wykrytych obiektów oraz ocenę poziomu związanego z nimi zagrożenia.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1