reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Sponsored content by Rochester Electronics

Podrabianie półprzewodników

Kupowanie z autoryzowanego źródła jest JEDYNYM pozbawionym ryzyka rozwiązaniem, aby uniknąć podróbek półprzewodników.
Mity i sposoby odkrywania prawdy. Podróbki występują w wielu postaciach. Najbardziej podstawową definicją podróbki jest 'imitacja nieuczciwie podszywająca się pod autentyk w celu osiągnięcia zysku' W czasach niedoborów dostaw lub gdy zaprzestanie produkcji komponentów ogranicza dostępność, zjawisko podrabianych komponentów staje wielokrotnie bardziej powszechne. Wraz ze wzrostem świadomości klientów, rośnie również stopień wyrafinowania oszustów. Dawno już skończyły się czasy niepoprawnie podrobionych logo producentów i układów scalonych będących jedynie obudową, bez struktury wewnątrz, łatwych do wyłapania nawet uproszczonym testem kontroli wizualnej przez każdego stosującego się do standardu AS6081. Jako że potencjalne korzyści mogą być ogromne, fałszerze opracowali znacznie bardziej wyrafinowane sposoby podrabiania komponentów. Klienci, których standardowe źródła dostaw okazują się niewystarczające, mogą błędnie zakładać, że jedynym alternatywnym rozwiązaniem są źródła nieautoryzowane lub 'szara strefa' a 'testowanie' może wyeliminować ryzyko jakościowe. Nic nie może być dalej od prawdy, jednak ISTNIEJĄ dostępne opcje źródeł zaopatrzenia pozbawione ryzyka. Czym jest podrobiony półprzewodnik? Podróbki półprzewodników obejmują: • Nie działający lub zezłomowany produkt, który jest ponownie oznaczany jako dobry i odsprzedawany. • Działający, ale niespełniający standardów produkt, zakupiony przez fałszerza i odsprzedany jako produkt pełnowartościowy po podwyższonej cenie. • Odsprzedawane jako nowe, komponenty odzyskane w drodze recyklingu. We wszystkich tych przypadkach proces wytrawiania oryginalnych zewnętrznych oznaczeń za pomocą agresywnych chemikaliów lub nawet narzędzi mechanicznych może spowodować uszkodzenie połączeń wewnętrznych lub substratu. Możliwe jest również wnikanie pozostałości chemicznych z procesu mycia do wnętrza urządzenia i zanieczyszczenie go, powodujące awarie podkładki pod łączenia lub samych połączeń podczas pracy układu. Proces odzyskiwania używanych półprzewodników ze starych PCB może również powodować katastrofalne w skutkach termiczne lub mechaniczne uszkodzenia komponentu. Odzyskiwanie układu scalonego z PCB jest zwykle ostatnim etapem długiej ścieżki jaki przechodzi taki komponent, obejmującej okres jego normalnej pracy, drogę do firmy zajmującej się odzyskiem części oraz magazynowanie w niekontrolowanym środowisku. Standardem jest narażenie komponentu na nadmierną wilgoć, wodę i sól. Po przejściu tej drogi otrzymujemy co prawda autentyczny używany komponent, jednak o wątpliwej niezawodności. Autentyczność nie oznacza automatycznie niezawodności. Nawet w pełni identyfikowalne nadwyżki zapasów nie oznaczają gwarancji dotyczącej odpowiednich warunków ich przechowywania. Konsekwencje dopuszczenia produktu niespełniającego norm do łańcucha dostaw mogą obejmować: • Zmniejszoną wydajność produkcji i większą liczbę koniecznych przeróbek. • Zwiększoną liczbę awarii podczas eksploatacji i zmniejszoną niezawodność. • Zwiększone ryzyko i odpowiedzialność finansową, związaną z wywołaniem awarii systemu o katastrofalnych skutkach. • Koszt utraty reputacji. Co NAPRAWDĘ oznacza przetestowany w 100 procentach? Klienci mogą błędnie założyć, że 'testowanie' zapewnia 100-procentową gwarancję autentyczności. Najogólniej rzecz biorąc, testy przeprowadzane przez stronę trzecią obejmują jedną lub kilka z następujących czynności: • Przegląd dokumentacji i kontrola wizualna: jest mało prawdopodobne, iż uda się zidentyfikować profesjonalnie podrobione komponenty tak prostymi sposobami. Dokumentacja i certyfikaty identyfikowalności są regularnie fałszowane razem z podrobionym komponentem. • Kontrola rentgenowska: jest mało prawdopodobne, iż uda się poprawnie zidentyfikować komponenty reklasyfikowane, odzyskane, poprawnie oznakowane i skierowane do ponownego użycia lub układy, które nie przeszły pomyślnie testów. • Podstawowe testy ciągłości lub funkcjonalne: nie są w stanie zidentyfikować podrobionych, reklasyfikowanych, dobrze oznaczonych, odzyskanych i skierowanych do ponownego użycia komponentów • Pełne testy funkcjonalne: Dokumentacja komponentu zawiera tylko część cech przetestowanych przez oryginalnego producenta półprzewodników (OCM). Czy testy funkcjonalne są przeprowadzane w całym zakresie temperatur? Podczas testów funkcjonalnych układu krytyczne znaczenie ma zdolność do PEŁNEGO WYKRYCIA BŁĘDÓWA Jeśli test nie pokrywa w 100-procentach wszystkich błędów, test BĘDZIE przepuszczał część układów, które będą miały awarie resztkowe. Test półprzewodników to proces trudno kwantyfikowalny, z jednej strony łatwy do koncepcyjnego zrozumienia, jednak trudny do technicznego wdrożenia. Skuteczny test wymaga wysokiego pokrycia błędów i ich dokładnego modelowania. Standard AS6171 wymaga znacznie dokładniejszych testów dla części zakupionych za pośrednictwem niezależnej dystrybucji, jednak jest on rzadko przestrzegany. Jedynym sposobem na zapewnienie stuprocentowej gwarancji, że urządzenie działa zgodnie ze specyfikacją, jest przetestowanie go przy użyciu procesów testowych oryginalnego producenta podzespołów (OCM). Opracowanie nawet najbardziej podstawowego testu MCU, przeprowadzanego przez OCM, wymaga zużycia 100.000 roboczogodzin. Zewnętrzne firmy zajmujące się testowaniem nie mają szans powtórzyć tak złożonych procesów testowych i często przeprowadzane są tylko częściowe testy elektryczne i/lub funkcjonalne. Poniższa tabela odnosząca się do norm pokazuje bardzo wyraźnie, że jedynym rozwiązaniem całkowicie wolnym od ryzyka jest w pełni autoryzowane źródło dostaw: Najlepszym narzędziem w walce z podróbkami jest AUTORYZACJA. AUTORYZOWANI dostawcy i producenci na rynku wtórnym (jak określono w amerykańskiej DoD DFARS), tacy jak Rochester Electronics, zapewniają jedyne w 100-procentach gwarantowane i wolne od fałszerstw źródło półprzewodników aktywnych i wycofanych z produkcji. Gwarantujemy, że gotowe urządzenia przechowywane i dostarczane przez autoryzowane źródła pochodzą wyłącznie z OCM i były przechowywane zgodnie z zaleceniami OCM. Te produkty oferują 100% gwarancję zgodności. Jako licencjonowany producent Rochester Electronics jest również w stanie zaoferować ciągłą produkcję układów nieprodukowanych przez OCM. Zbudowane na bazie dobrze znanej matrycy, układy te są testowane przy użyciu procedur testowych OCM oraz - w wielu przypadkach - oryginalnego sprzętu testowego, dzięki czemu gwarantowana jest 100% zgodność z pierwotną specyfikacją. Rochester Electronics jest upoważniona przez OCM do oznaczania swoich produktów oryginalnym numerem części i aktualnym kodem daty. Wiele z tych układów jest nadal produkowana nawet 20 lat po zaprzestaniu ich wytwarzania przez OCM. Ucz się więcej

reklama
Załaduj więcej newsów
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1