reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Relpol Komponenty | 17 marca 2009

Dalszy spadek przychodów Relpol

Relpol, jedyny producent komponentów elektronicznych notowany na GPW, w roku 2008 odnotował w roku 2008 dalszy spadek przychodów.

W roku 2008 sprzedaż Grupy Relpol spadła kolejne 8%, z 89.9 mln zł w roku 2007 do 82.8 mln zł obecnie. Spadek obrotów firmy był spowodowany zarówno mniejszymi obrotami na rynku krajowym, jak i zmniejszonym popytem na wyroby spółki na rynkach zagranicznych. Sprzedaż krajowa spadła z 31.6 mln zł w roku 2007 do 28.1 mln zł w roku 2008, eksport natomiast obniżył się z 58.2 mln zł do 54.7 mln zł. Spadek eksportu został częściowo spowodowany niższymi kursami euro, utrzymującymi się przez większą część roku. Relpol zdołał jednak w znaczny sposób poprawić wyniki finansowe. W całym roku 2008 odnotował nawet niewielki zysk operacyjny w wysokości 0.6 mln zł, wobec straty -4.6 mln zł w roku 2008. Również na dalszych poziomach rachunku wyników spółka odnotowała poprawę: wynik brutto wyniósł -1.7 mln zł (-8.6 mln zł w roku 2007), natomiast wynik netto ukształtował się na poziomie -3.1 mln zł (-8.3 mln zł).
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2