reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Atmel Komponenty | 11 lipca 2012

Nowy seryjny EEPROM dla niskobudżetowych urządzeń internetowych

Firma Atmel zaprezentowała nowe układy EEPROM z preprogramowalnym MAC i EUI, stworzone z myślą o niewielkich i tanich urządzeniach komunikujących się poprzez sieć internetową. Pozwolić ma to na zmniejszenie kosztów produkcyjnych i uproszczenie konstrukcji.

AT24MAC i AT24CS to dwa nowe układy EEPROM z zaprogramowaną zawartością od firmy Atmel. Mają znaleźć zastosowanie w urządzeniach wykorzystujących komunikację po sieciach internetowych: urządzenia konsumenckie, przemysłowe, medyczne, automatyki komputerów, a także w sprzęcie składającym się na systemy oświetleniowe czy bezpieczeństwa. Pamięci te mają już zaprogramowane swoje unikalne adresy MAC/EUI zatwierdzone już przez instytut IEEE. Pozwoli to projektantom (i programistom) zdjąć z głowy kłopot związany z uzyskiwaniem takiego unikalnego adresu. Wersja 602 zapewnia unikalny 64-bitowy adres EUI, podczas gdy wersja 402 zawiera w sobie 48-bitowy adres MAC/EUI. Komunikacja z układem w celu pobrania tych adresów odbywać się może za pomocą 2-Kbitowego interfejsu szeregowego EEPROM. Oprócz możliwości wykorzystania tych komponentów w sieciach Ethernet i IPv6, można je wykorzystać także w sieciach ZigBee/IEEE 802.15.4 bądź FireWire/IEEE 1394, a także Bluetooth. Oprócz w/w adresów, każdy z komponentów otrzymuje swój własny unikalny numer nadawany przez Atmel o rozdzielczości 128-bitów. Pozwoli to na dodatkowe rozróżnienie układów, a tym samym kart sieciowych wykorzystujących te pamięci. Dostępne są pojemności od 1 Kb do 8 Kb.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1